2019-02-16, Šestadienis
En   Ru  
Kūryba. Leidyba
Leidyklos vadovas-rašytojas
Pozityvistų klubas
Gyvenimo takai
Energetiniai seminarai dvyliktokams
Kaip pasikrauti gyvenimo energija
Veikianti Minčių klinika
Energetiniai negatyvumo valymo kursai
Sukurk save. Egoterapija
Autohipnozė
Seminarai 2019
Trečiojo amžiaus universitetai
Aleksandras Alekseičikas... Dėl savęs, tavęs, nesvetimo
Neišeik iš gyvenimo
Kaip išleisti savo knygą
Knygynėlis 2019
Plakatai
Savivaldybių vadovams
Žmogaus sauga
Visuomenės sveikatos centrams
Atsargus – tai ir saugus
Bendravimas su bibliotekomis
Pradinių klasių mokytojams
Renginiai mokyklose
Iš naujų knygų
Naujienos. Renginiai. Skelbimai
Pokemon go prizai
Įdomiausi laiškai
Lietuvai pagražinti draugijos Vilniaus skyrius
Darželių auklėtojoms, mokytojams. Seminarai
Kontaktai
     
  Autohipnozė – ne stebuklas, bet daro stebuklus
Šarlio Latenjė energetiniai metodai

Prancūzų dvasinės energetikos psichologas Šarlis Latenjė, ilgą laiką ruošęs legionierius, kurie privalėjo  ne tik išgyventi ekstremaliomis sąlygomis, ne tik įveikti didžiulius dvasinius bei fizinius  sunkumus, bet ir išlikti gyvybingais, energingais kovotojais bei džentelmenais, dabar naudotis tais energetiniais metodais padeda tiems, kas ryžtasi laimėti kovą su kasdieniais gyvenimo sunkumais.

Jis remiasi savo paties atrastomis kiekvieno žmogaus energetinėmis galimybėmis, kurias ypatingais metodais atskleisdamas taip sustiprina žmogaus emocinę, dvasinę, fiziologinę, seksualinę energiją, kad jis net iš atsilikėlio tampa lyderiu. Tai ypač svarbu žmonėms, gyvenantiems negailestingų rinkos dėsnių, neišvengiamos konkurencijos lemiamų dvasinio alinimo sąlygomis.

Jau ištisus metus naudodamasis genialaus Šarlio Latenjė energetiniais kodais ir metodais, kuriuos jis man perdavė asmeninių seminarų metu ir kuriuos pritaikiau mūsų gyvenimo sąlygomis, padedu žmonėms  naudotis visu savo energetiniu potencialu, pakelti savo dvasinę, fiziologinę, seksualinę energiją, įveikti tas savo problemas, kurios būtent ir atsirado dėl energetinio trūkumo.

Jei jūs (kaip, deja, tik mažuma) dar neperžengėte kritinės nepasitikėjimo savimi ribos, vadinasi, dar galite pas mane kreiptis ir keistis.

Gyvename kartą, bet keistis galime kas dieną.

 

Kontaktai: el. p. JeronimasL@gmail.com, tel. 8 687 75147

 

 

 

KAIP PASIKRAUTI IR PASINAUDOTI GYVENIMO ENERGIJA
Iš knygos Jeronimas Laucius. Pats atsisveikinu su depresija

Gyvenimo energija, kuri iš esmės lemia sėkmę, fizinę ir dvasinę sveikatą, yra tarsi gyvas pačios gamtos sukurtas ir dovanotas visiems žmonėms gyvenimo džiaugsmo variklis. Gyvas - vadinasi, nuolat augantis, jei gerai prižiūrimas, arba vystantis, jei netinkamai juo rūpinamasi.

Tik mokantys pasikrauti ir pasinaudoti ta visiems priklausančia  gyvenimo energija, gyvena sveiką, prasmingą ir sėkmingą gyvenimą. Jie lengvai įveikia visas kliūtis, jiems priklauso didžiausi laimėjimai ir atradimai. Pabandykime įeiti į tą gamtos „elektrinę" ir, gavus leidimą, prisijungti prie gyvybingos energijos kontaktų.

 

LEIDIMO PRISIJUNGTI GAVIMAS

Prisiminkime, ką mes darome su nebereikalingais daiktais ar nebetinkamais baldais – juos paprasčiausiai, kad neužgriozdintų mūsų būsto, išmetame. Panašiai tvarkosi savo „namuose" žemės ir dangaus šeimininkė gamta. Ji valosi nuo visko, kas nereikalinga, kas veltui užima vietą jos valdose. Vadinasi, kad prisijungti prie gamtos šaltinių, kad gauti iš gamtos gyvenimo energijos, reikia būti jai reikalingu, būti reikalingu ne tik pačiai gamtai, bet ir sau pačiam, nes pats žmogus yra gamtos ir kūrinys, ir jos nuosavybė.

 

REIKALINGUMO SAU ENERGIJA

Būti reikalingu sau pačiam – vadinasi, jausti save, matyti save, vertinti save.

Kuo didesnis gyvenimo tempas, kuo daugiau mes norime aprėpti pasaulio vaizdų ir problemų, tuo mažiau minčių ir jausmų lieka sau ir apie save. Žmogus tampa tarsi pats sau neegzistuojantis, pats sau, tuo pačiu ir gamtai, nereikalingas. Ima veikti gamtos žmoguje sumontuotas vidinis reguliatorius, kuris palengva (vis tikintis, kad žmogus prabus, atras save) pradeda „išjunginėti" protą, jausmus, vidinę energiją. Žmogus silpsta, serga, kol galutinai „išsijungia". Amen!

Ne ne ne! Prabusk! Įkvėpk gaivaus – gyvybės – oro, pajusk save, tarsi patį didžiausią gamtos stebuklą! Kaip rašiau knygoje „Tu toks vienintelis esi", Tu gali (turi) būti pats laimingiausias, nes:

  • Viską, ką turi laimingiausieji, turi ir Tu.
  • Tu turi rankas, kuriomis gali apkabinti mylimą.
  • Tu turi akis ir gali matyti saulėtą gyvenimo pusę.
  • Tu gali išgirsti tik gero Tau linkinčių žmonių žodžius.
  • Tu turi širdį, kurios kiekvienas tvinksnis skirtas tik Tau.
  • Tu turi sielą - dieviškumo ženklą, tu gali kurti, svajoti, mylėti.
  • Tu turi viską, ką turi patys laimingiausieji...

(Papildoma literatūra: J. Laucius. Prisijaukinti stebuklai. Įženk į uždraustą įeiti kambarį, 7 p.)

 

REIKALINGUMO GAMTAI ENERGIJA

Gamta ne dramblį, ne liūtą, ne jaguarą, kurie fiziškai žymiai stipresni už žmogų, apdovanojo tik jį vienintelį ypatinga ir išskirtine dovana – kūrybiškumu, mąstymo galia. Žmogus gamtai tuo ir reikalingas, kad realizuotų gamtos projektus, kurtų, svajotų, ieškotų, atrastų, mylėtų save, savo artimą, visa, kas telpa žodyje Gyvenimas, žmogaus-kūrėjo Gyvenimas.

Jei žmogus nepriima gamtos jam duotų dovanų, neatlieka savo rolės, gamta, kaip mes nereikalingu baldu,  stengiasi juo atsikratyti, palikti daugiau erdvės veikliesiems, energingiesiems, kuriais rūpindamasi apdovanoja dar didesne energija.

Jei skaitydami Karlo Gustavo Jungo mintis (Žvelgiant į pasąmonę. Taura, 1994 m.) pajusite, kad artėjate prie jo aprašyto individo, įjunkite ryžto energiją ir pasukite atviru gamtos kūrėjo keliu, kuriame sutiksite savo sėkmę, sveikatą ir viso Gyvenimo meilę:

„Mane visada stulbino, kad yra neįsivaizduojama daugybė individų, kurie niekada nesinaudoja savo protu, jei tik gali to išvengti; ir lygiai tiek pat tų, kurie naudojasi savo protu, bet labai kvailai. Dar ma­ne stebino, kad, išmokę naudotis savo jutimo organais, jie nemato daiktų prieš savo akis, negirdi žodžių, skambančių ausyse, nejunta daiktų, kuriuos lyti ar ragauja. Kai kurie gyvena nežinodami apie savo kūno būseną.

Esama ir tokių žmonių, kurie atrodo tarsi gyventų turėdami nepaprastai keistą sąmonės būseną, lyg ta padėtis, kurią jie pasiekė šiandien, būtų galutinė, jos visiškai nebūtų galima pakeisti, arba lyg pasaulis ir siela būtų statiški ir tokie būtų visada. Atrodo, iš jų atimta vaizduotė, ir jie visiškai ir išimtinai priklauso nuo savo jutimų. Progos ir galimybės neegzistuoja jų pasaulyje, ir „šiandienoje" nėra tikro „rytoj". Ateitis tėra praeities pakartojimas."

Susitikime kūrybos, ieškojimų, meilės gamtai kelyje. Ten mūsų laukia ir visos Gamtos dovanos!

 

 

 

ENERGETINIAI SEMINARAI – DVASINĖS STIPRYBĖS IR SVEIKATOS ŠALTINIAI

Labiau nei duonos, mums trūksta pozityvumo. Pasak akademiko Jurgio Brėdikio, žmonės šiandien gauna neigiamas emocijas keliančių negatyvių vaizdų dešimt tūkstančių kartų daugiau negu prieš 75 metų! (Brėdikis J. Kitokiu žvilgsniu. V., 2015, p. 140). Negatyvumas karaliauja mūsų gyvenimo kasdienybėje, žiniasklaidoje. Dėl to net apie 40 procentų žmonių turi psichologinių problemų, jie vargsta patys, vargdina artimuosius.

Pasaulinės sveikatos duomenimis 80 procentų sveikatos priklauso nuo paties žmogaus ir tik 20 procentų – nuo gydytojų ir vaistų. Tai visiems žinoma tiesa, kuri, kaip ir daugelis kitų tiesų, gyvenimiškų išminčių, lieka mąstymo prieangiuose, nesuteikia veiksmingumo, neįtakoja gyvenimo kokybės. Tą mūsų gyvenimo (ne)kokybę apibūdina nepaprastai padidėjęs antidepresantų naudojimas, alkoholizmas, narkomanija ir t. t. Teigiama, kad ir įspūdingas emigracijos mastas taip pat yra mūsų negatyvumo, nusivylimo, nepasitenkinimo savo jėgomis pasekmė.

Kaip tokiose sąlygose išlikti emociškai stipriais, energingais, kūrybiškais? Vargu ar yra antras koks kelias, išskyrus tą vienintelį – pačiam mokytis atrasti pozityvumo energijos, rasti jos savyje, žmonėse, gyvenime.

Bendradarbiaudamas su žinomu gydytoju psichoterapeutu Aleksandru Alekseičiku, stebėdamas, analizuodamas jo gydomų (Vasaros 5 ligoninė) nuo depresijos pacientų pamokamas sveikimo istorijas, išgryninau dvasinės energijos išsaugojimo, stiprinimo ir panaudojimo metodus, kurie ir lemia žmogaus pilnavertiškumą, energingumą, kūrybiškumą.  Apie tai rašiau knygose „Pats atsisveikinu su depresija", „Dėl savęs, Tavęs, nesvetimo", „Jei Tau pasaulis šaltas – sušildyk jį", „Neišeik iš savo gyvenimo. Išeik iš gyvenimų tų žmonių, kurie Tau blogi" ir kt.

Įsitikinau, kad daugelis žmonių yra tiesiog pavargę nuo gyvenimo, nuo įtampos, nuo nerealių siekių. Jie, praradę pozityvias emocijas, netenka ir gyvenimiškos energijos, tampa vis mažiau sugebantys kovoti (rinkos ekonomikoje, deja, tai būtina) su kasdieniniais sunkumais, vis mažiau jaučiantys savo ir gyvenimo esamas galimybes.

Skatinamas noro padėti tiems, kurie siekia gyventi pilnavertį gyvenimą, ieškoti pasitikėjimo savimi, dvasinės energijos, kurie nori keistis, aš jau eilę metų vedu seminarus kūrybiškumo, pozityvumo paieškos, gyvenimo ir minčių energijos, egoterapijos (rūpestis savimi) bei kitomis  aktualiomis dvasinės stiprybės temomis. Dvasinė, emocinė stiprybė – tai ir gyvenimo energija, gyvenimo variklis, džiaugsmas ir sveikata.

Gyvenimo energija, kuri iš esmės lemia sėkmę, fizinę ir dvasinę sveikatą, yra tarsi pačios gamtos sukurtas ir dovanotas visiems žmonėms gyvas gyvenimo džiaugsmo variklis. Gyvas – vadinasi, nuolat augantis, jei gerai prižiūrimas, arba vystantis, jei netinkamai juo rūpinamasi. Mano seminarai ir vyksta tokia ieškojimo dvasia.

 

 

SEMINARAI BENDRUOMENIŲ NARIAMS

Kvietimas į seminarą – tai jau įrodymas, kad bendruomenė yra gyvybinga, nusiteikusi kurti sveiką tarpusavio bendravimo atmosferą, žmonės turi norą tobulėti patys, padėti kitiems. Visada aptariame su bendruomenės pirmininku svarbiausias temas, gyvenimo aktualijas, kurias nagrinėsime, skatiname bendruomenės narius paruošti klausimus, būti aktyviais seminaro dalyviais.

Paprastai į seminarą atvykstu valanda anksčiau, tai man padeda nusiteikti nuoširdžiam bendravimui, pasiruošti aktyviai pozityvumo energijos paieškai. Dar nebuvo nei vieno susitikimo, kur likčiau nepatenkintas ar nesuprastas. Juk tuomet vyksta tik abipusiai prasmingi pokalbiai, paieškos, kaip geriau realizuoti save, pažinti tą gyvenimą, kuris mus visus jungia ir vienija su visomis savo problemomis, sunkumais ir džiaugsmais.

Tuos seminarus aš vedu jau ištisus penkerius metus ir kiekvieną kartą juos tobulinu, papildau naujomis temomis, kurias diktuoja mūsų permainingas gyvenimas.

Ypatingai mielai prisimenu paskutinius susitikimus su Akmenės, Telšių rajono Luokės, Kėdainių rajono Pajieslio ir kitų bendruomenių nariais.

Iki naujų susitikimų.

 

 

SEMINARAI TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETUOSE (TAU)

Tai patys gausiausi klausytojų skaičiumi seminarai. Jie reguliariai vyksta jau eilę metų ir nuolat mane džiugina jų dalyvių dvasinis nusiteikimas, emocinis azartas. Tų žmonių gyvenimiška patirtis padiktuoja, kad šiandieniniai laikmečio pokyčiai reikalauja daugiau dvasinės stiprybės, daugiau pozityvios energijos, todėl sąmoningai renkasi tas gyvenimo pozityviosios energetikos, pokalbių su sveikata, emocijų valdymo ir kitas aktualias  temas, kurias miela nagrinėti su imlia auditorija.

Praėjusiais metais net keturis kartus buvome susitukę su Alytaus TAU klausytojais. Ir visad buvo pilna salė (apie 150–200 žmonių), buvo daug norinčių įsigyti psichoterapinių knygų. Du kartus bendravome su Švenčionių rajono TAU senjorais, produktyvūs buvo susitikimai su Panevėžio miesto, Klaipėdos rajono TAU studentais.

Klausytojų atsiliepimai, kad seminarai paskatino labiau domėtis saviverte, emocine, dvasine sveikata, kad net vietoje vaistų ėmė naudotis gyvenimo terapija, energetiniais principais, teikia man pačiam jėgų ir energijos kaskart tobulinti seminarų tematiką, nuolat ieškoti naujų kelių kaip kuo ilgiau išsaugoti savo dvasinę sveikatą, gyvenimo energiją.

Visada miela bus 2019 metais sulaukti Jūsų kvietimų.

 

 

INDIVIDUALŪS ENERGETINIAI SEMINARAI

Besirūpinantys savo dvasine sveikata, skiriantys dėmesio ne vien išoriniam grožiui, bet ir vidinės energijos paieškai, siekiantys didesnių savo galimybių realizavimo įvairiais būdais suranda mane, kad kartu prie esamų sąlygų atskleistume tas vidines jėgas, nukreiptume minčių energiją į aukštesnį energetinį lygį ir pasijaustume gyvenantys  komfortiškai ir aktyviai.

Naudodamasis veiksmingiausiais Šarlio Latenjė, Zigmungo Froido, Karlo Jungo, Aleksandro Aleksičiko  ir kitų žmogaus dvasinės energijos kūrėjų atradimais parengiau ištisą energetinių principų metodiką, pagal kurią vedu individualius energetinius seminarus. Ypatingą dėmesį skiriu prancūzų psichologo, taikomosios žmogaus energetikos analitiko, seksologo Šarlio Latenjė metodams, kuriais  jis ruošė legionierius išgyventi sunkiausiomis sąlygomis, padėjo daugeliui susigrąžinti prarastą energiją, išvengti bankrotų, skyrybų. Šie metodai tinka ir kiekvienam siekiančiam dvasinės ir fizinės energijos, norinčiam būti sėkmės favoritu.

Individualių energetinių seminarų tikslas – pasikrauti gyvenimo, pasitikėjimo savimi, gamtos energija, energetiškai sustiprinti pozityvųjį minčių ir emocijų srautą, nukreipti jį dvasinės stiprybės, gyvenimo sėkmės keliu.    

Šiuo metu dar viena pagrindinių mano temų, kuri susilaukia vis didesnio klausytojų susidomėjimo yra energetiniai individualūs sveikatos pakalbiai su liga. Grupinių seminarų metu aš galiu papasakoti tik bendrus šios temos dėsnius, nes, pavyzdžiui, energetinio kvėpavimo, gamtos energijos pasikrovimo, nakties terapijos ir kitų energetinių principų perteikimas, išaiškinimas, kad jie duotų didesnį rezultatą, galimas tik individualiai, suvokiant kito žmogaus imlumą, jo nuostatas, norą keistis, būti aktyviu savo dvasinės ir fizinės sveikatos sergėtoju.

Gilintis tomis temomis mane paskatino vienas iš motyvacinių gydytojo psichoterapeuto Aleksandro Alekseičiko postulatų: BŪTI NE GYDOMAIS, O GYDYTIS. Vadinasi, ne laukti kol dvasinis nusilpimas taps liga, o stiprinti save, būti aktyviu visame dvasinės stiprybės kelyje: nuo nusivylusio viskuo iki laimingiausio žmogaus. Tame ieškojimų kelyje aš esu jau penketą metų. Viskuo, ką atrandu, dalinuosi su savo klausytojais, skaitytojais. Apie sveikatos pokalbius su liga plačiau rašiau knygoje „Minčių klinika" ir kitose knygose.

Ieškojimas naujų dvasinės stiprybės, gyvenimo energijos principų teikia ir žavesio, ir gyvenimo prasmės. Tikiu, kad ateityje šiais  energetiniais, sveikatingumo metodais bus vis labiau domimasi, kad jie bus vis aktyviau taikomi ir praktikuojami nesibaiminant, jog sudarys konkurenciją stereotipiniams metodams.

Garsus austrų psichologas Viktoras Franklis yra pasakęs, kad pas jį dažnai kreipiasi žmonės su žmogiškomis problemomis, o ne su neurotiniais simptomais. Tai ir yra daugelio mūsų klaida, kad vieni tas žmogiškas gyvenimo problemas skandina alkoholyje, kiti - manydami, kad tai liga, puola prie antidepresantų, dar kiti nieko nedaro, o nuo to nedarymo jau ir norėdami nieko nebegali padaryti.

Individualūs energetiniai seminarai gali būti ilgai ieškoto naujo gyvenimo langas. Atverkite jį.

Gyvenimo energija – tai gyvenimo meilė, sėkmė ir sveikata. Šarlis Latenjė

 

 

SEMINARAI BIBLIOTEKOSE

Nepaisant visų pokyčių, bibliotekos daug kur išlieka kaip kultūros židiniai. Kvietimų iš bibliotekų gaunu retokai, bet pastoviai. Paskutiniu metu vyko kūrybingi ir dalykiški susitikimai Trakų rajono Aukštadvario, Zarasų rajono, Rumšiškių bibliotekose.

Į bibliotekas paprastai susirenka patys aktyviausi tų bendruomenių nariai, todėl ir seminarai vyksta gyvai diskutuojant, analizuojant, ieškant pozityvių gyvenimiškų sprendimų. Tokioms diskusijoms nuteikia pati bibliotekos atmosfera, knygos. Net ir mano atvežtas knygas noriai įsigyja ir patys bibliotekų darbuotojai. Tai dar viena paskata rašyti tik prasmingas, tik generuojančias pozityviąją energiją knygas.

Tikiuosi, kad šiais metais kvietimų į bibliotekas sulauksiu daugiau, nes gyvas probleminis pokalbis tik sustiprina knygose randamų „gyvenimo vitaminų" poveikį, skatina labiau domėtis ir knygomis, ir pačiu gyvenimu.

 

 

SEMINARAI MOKYMO ĮSTAIGOSE

Prieš 15–10  metų, kol dar nevedžiau seminarų, mano susitikimai, renginiai, knygų šventės vyko išimtinai ir labai labai dažnai tik mokyklose. Dabar ta „mada" išnyko. Mano mieli mokytojai taip apkrauti įvairiausiomis, bet, deja, ne kūrybiškumo skatinančiomis užduotimis, kad nebeturi nei laiko, nei emocinio rezervo. Net gerai besimokantys mokiniai, maitinami žiniomis be kūrybinio  ingrediento, lieka tik  „žinių storuliai", bejėgiai kūrybos erdvėse, sugebantys vykdyti tik stereotipines gyvenimo užduotis.

Praėjusiais metais buvau pakviestas tik į dvi mokyklas: Vilniaus privačiąją mokyklą ir Petro Vileišio progimnaziją. Tai, kad abu susitikimai praėjo pakiliai ir labai kūrybiškai, palieka vilčių, jog šiais metais atsiras ir daugiau mokytojų, auklėtojų, kurie rūpinsis  tik, manau, laikinai nemadingu kūrybiškumo skatinimu.

Gal tai ir mano kaltė, kad daugelis mokyklų vadovų net nežino, kad jau seniai vedu energetinio pozityvumo seminarus mokytojams, kurių darbas reikalauja didelės emocinės energijos, susikaupimo. O tai, kad mokytojo profesijos prestižas yra sumenkintas, pedagogams  tampa papildomu krūviu, kurį galima kompensuoti būtent pozityvumo energetika, saugant save emocinių skydų pagalba, ieškant loginio pagrindo.

Mokyklų kūrybinę letargiją gražiai kompensuoja vaikų lopšelių-darželių vadovų kvietimai. Tai savaime suprantama, nes auklėtojoms reikia ne tik viso to, ko ir mokytojams, bet jos privalo vaikučių akyse visą laiką būti linksmos, žaismingos ir besišypsančios. O liūdnų, pavargusių šypsenų nebūna. Mano įžanginė seminaro tema ir yra: „Viską – ir nuotaiką – reikia užsidirbti." Apie tai po porą valandų praėjusiais metais ir kalbėjomės Mažeikų rajono Viekšnių l.-d. „Liepaitė", Rumšiškių l.-d., Vilniaus „Užupiuko" l.-d., l.-d. „Žolynėlis" ir kitur. Jau šiais metais deriname susitikimų datas net su keliais darželiais. Sėkmės ir visus džiuginančių šypsenų. Jos – ir dovana, ir grožis.

 

 

ENERGETINIAI SEMINARAI DVYLIKTOKAMS

Tai nauja idėja, kuri gimė iš noro padėti besiruošiantiems abitūros egzaminams. Gana dažnai dėl baimės net gabiems mokiniams jų sukaustytas protas blokuoja turimas žinias, patirdami stresą abiturientai  kenkia savo sveikatai, gauna mažesnius įvertinimus, nei mokslo metų bėgyje.

Žinau, kad yra nemažai ir psichologų patarimų kaip sumažinti stresą. Jie yra geri ir veiksmingi, tačiau juose nėra tų energetinių metodų, kurie atleistų nerimo įjungtus stabdžius, padėtų reikiamu momentu greitai atsipalaiduoti, įgauti ryžto ir pasitikėjimo.

Vieni energetiniai metodai veikia kaip ilgalaikiai – tai egoterapija (dėmesys sau), nakties terapija (prieš egzaminą – ir ne tik – reikia gerai išsimiegoti), emociniai, loginiai skydai ir kt. 

Kiti energetiniai metodai, kurių panaudojimui laiko tereikia vos keletą minučių, skirti staigiam atsipalaidavimui prieš egzaminą. Jie tinka ir prieš kontrolinį, svarbią pamoką ar atsakingą pokalbį. Tie metodai naudingi ir patiems mokytojams, kurių gyvenime gana dažnai būna didelės svarbos momentų.

Gyvenimo energijos, pasitikėjimo savimi temos – tai praktiški patarimai kaip taikyti mokykloje įgytas žinias, kaip išeiti į gyvenimo kelią ne tik su energija, bet ir žavintis visu tuo, ką siūlo ateitis.

Jūsų kvietimai labiau reikalingi Jums, mokyklų vadovai, Jums, abiturientai, o ne man. Bet aš mielai lauksiu Jūsų laiškų ir skambučių.

 

Kontaktai: el. p. JeronimasL@gmail.com, tel. 8 687 75147

 

 

 


 

 


 

 

 
 
     
 

UAB „Trys žvaigždutės"
Kalvarijų g. 134-42, LT-08209 Vilnius, tel. 8 687 75147
El.p. JeronimasL@gmail.com