2017-08-24, Ketvirtadienis
En   Ru  
Apie mus
Leidyklos vadovas-rašytojas
Pozityvistų klubas
Minčių klinika
Egoterapija
Homoterapija
Sveikatos pokalbiai su liga
Pozityvūs sveikatos receptai
Seminarai-diskusijos
Trečiojo amžiaus universitetai
Aleksandras Alekseičikas... Dėl savęs, tavęs, nesvetimo
Jei Tau pasaulis šaltas – sušildyk jį
Neišeik iš gyvenimo
Leidybinės paslaugos
Rašyk knygą
Tavo sėkmės Knygynėlis
Plakatai
Žmogaus sauga
Visuomenės sveikatos centrams
Atsargus – tai ir saugus
Bendravimas su bibliotekomis
Rugsėjo 1-osios šventė
Pradinių klasių mokytojams
Renginiai mokyklose
Iš naujų knygų
Naujienos. Renginiai. Skelbimai
Pokemon go prizai
Įdomiausi laiškai
Lietuvai pagražinti draugijos Vilniaus skyrius
Mokytojams. Seminarai
Mano svajonė
Kontaktai
     
  Leidykla jau gyvena naujų Mokslo metų, naujų seminarų, susitikimų, renginių kūrybinėmis nuotaikomis
Homoterapija

HOMOTERAPIJA. UŽMIRŠTAS, NESAMAS AR ATRASTAS STEBUKLAS?

Kas tai yra ta  homoterapija? Homoterapija - sudurtinis žodis. Homo (lot.) – žmogus. Terapija (gr. therapeia) rūpestis, slaugymas, gydymas.

Atkreipkite dėmesį – pirmoji terapija žodžio reikšmė yra rūpestis. Taigi, homoterapija - paties žmogaus rūpestis savimi, ryšiais su kitais žmonėmis, kurie ir neleidžia susirgti sielai, mintims, emocijoms, padeda atrasti gyvenimo grožį ir jo pilnatvę.

Senais ir nelabai senais laikais žmonės (kai nebuvo TV, interneto, konkurencijos) nuolat bendravo su kaimynais, artimaisiais, gyveno nuolatiniuose bendrystės su jais ir savimi ryšiais, kurie ir stiprino, gaivino sielą, mintis, jausmus.

Kartu su XXI-uoju amžiumi pasikeitė ne tik gyvenimo ritmas, bet ir jo modelis, prioritetai. Šiuolaikinis žmogus tapo labiau priklausomas nuo virtualinio pasaulio (kuris yra mūsų nevaldomas) nei nuo realybės, kuriai pažinti, į ją integruotis nelieka nei laiko, nei pastangų. Žinių gausa išeliminavo kūrybiškumo prasmę, būtinybė suktis konkurencijos  smagratyje sutraukiojo žmoniškosios bendrystės ryšius. Tos ir kitos priežastys ir nulėmė, kad mes pirmaujame savižudybių, alkoholikų, kalinių, antidepresantinių vaistų vartojimo, depresiją sergančių, emigracijos gausa.

Keista, tačiau esant tokiems negatyviems pokyčiams nevyksta jokios prevencinės programos, mūsų pavargusioms sieloms nemetamas joks gelbėjimosi ratas. Psichologinė higiena, kaip ir kūno higiena, turi būti nuolatinis žmogaus ir visuomenės rūpestis, prasmingas ir malonus rūpestis.

To nesant, atrodo, kad mes tesirūpiname, kad psichoterapeutai, psichiatrai, antidepresantinių vaistų gamintojai turėtų kuo platesnę rinką, didesnį pelną. Jiems darbo ir be mūsų pastangų užtenka.

Jau trečius metus lankydamasis gydytojo psichoterapeuto A. Alekseičiko Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro (Vasaros 5) vedamuose seminaruose su depresiją besigydančiais intensyviu psichoterapiniu būdu pacientais įsitikinau, kad daugelis žmonių susirgo, nes ilgą laiką nesaugojo savo dvasinės sveikatos. Jie visai ją nesirūpino, apie ją nieko net nemąstė, o kai prireikė dvasinės paramos, sielos pagalbos, kelio į sielą nebesurado. Paklydusios mintys, mąstymas ne į naudą vedė blaškymosi, liūdesio, kaltinimų sau ir kitiems keliu, kuris baigiasi dvasinė nesveikata, depresija.

Psichologai priskaičiuoja kelis šimtus dvasinių, depresijos ligų. Dar daugiau yra dvasinės sveikatos sveikatingumų. O tas paskutinis - pats žemiausias, jau prisiliečia prie dvasinės nesveikatos, kur jau reikia psichoterapeuto, psichiatro paramos ir pagalbos.

Vesdamas seminarus Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo institute, bendruomenėse, Lietuvos „Žinijos" draugijoje mano įkurto „Pozityvistų klubo" suėjimose, dalindamasis su klausytojais homoterapijos principais, aš panorau žvilgtelėti į internetą, pasidomėti homoterapine kitų pozityvistų veikla. Deja, monitoriuje tepasirodė klausimas, ar aš ieškau žodžio chemoterapija. Ir tik mūsų svetainėje www.tryszvaigzdutes.lt patalpinęs skyrelį apie tai, internete atradau mūsų  puslapius ir ištisą virtinę skyrelių... serbų kalbomis. Vadinasi, mes net nebandome kurti žmogiškųjų bendravimo ryšių tinklo, neieškome to, kas senovėje buvo natūralu –- natūrali homoterapija, t. y. žmogiškas bendravimas su gamta, savimi, kitais žmonėmis.

Žodžio terapija pirmoji reikšmė – rūpestis. Surinkime paieškos sistemoje žodį terapija. Kokių tik nerasime terapijų: masažo, šviesos, garso, spalvų, magneto, pasakų, jojimo, lėlių, bičių, delfinų, gyvūnų ir t. t. terapija. Yra dešimtys terapijos rūšių. Trūksta tik žmogaus – homo-terapijos. Netrūksta tik antidepresantų, suicido, depresijos... O gal dėl to ir netrūksta, kad mūsų gyvenime trūksta to, kas svarbiausia...

Apie tai ir kalbamės seminarų, susitikimų, individualių pokalbių metu.

Jeronimas Laucius,
rašytojas-pozityvistas, Pozityvistų klubo steigėjas

 

 

PAGRINDINIAI HOMOTERAPINIAI PRINCIPAI

Žmonės, lyg susisiekiantys indai, gali (turi) perduoti vieni kitiems tai, ko jie gyvenime įgijo daugiau, tai, kas jiems patiems padėjo, kuo dabar jie gali pasidalinti:
Atradęs gyvenimo kelią – klaidžiojančiam;
Atradęs gyvenimo paslaptis – jų ieškančiam;
Žinantis kelią – paklydusiam;
Daugiau patyręs – mažiau patyrusiam;
Ramus – besiblaškančiam;
Turintis jėgų – pavargusiam;
Stipresnis – silpnesniam;
Pastabus – išsiblaškiusiam;
Perskaitęs didžių žmonių išmintis – to dar nežinančiam;

Pergyvenęs skausmą, išsiskyrimą, išdavystę, netektį – stovinčiam ant to likimo išbandymo slenksčio.HOMOTERAPINĖS MINTYS, KURIOS GALI PAKEISTI TAVO GYVENIMĄ PAČIA POZITYVIAUSIA KRYPTIMI

Jei žmonės kasa kalną ieškodami aukso, žinodami, kad jo ten nėra - vadinasi, jie tobulina kasimo techniką. Šarlis Latenjė
Kuo daugiau gyveni kitų protu, tuo mažiau naudojiesi savo protu. Aleksandras Alekseičikas
Tikėjimas – tai tikėti kažkuo, ko nėra. Mergaitės atsakymas į klausimą, kas yra tikėjimas
Pakeli suklupusį, pakyli ir pats. Šarlis Latenje
Jei skristi tampa baisiau nei šokti su parašiutu - reikia šokti! Lakūno atsakymas į klausimą apie pavojaus būseną
Sunkiausia išgydyti įsivaizduojamą ligą. Psichologų išvada
Liga – kvalifikacijos kėlimo kursai. Aleksandras Alekseičikas
Pagal Dangaus konstituciją kiekvienas žmogus turi būti laimingas, pagal Žemės konstituciją - kiekvienas turi siekti, kad būtų laimingas. Jeronimas Laucius
Be ryžto ir batų raištelių neužsiriši. Jeronimas Laucius
Kai žmogus supranta, kad buvo klaidingai supratęs save, dar nereiškia, kad jau suprato save. Jeronimas Laucius
Nereikia būti išminčiumi, reikia išmintingai gyventi. Jeronimas Laucius
Norėjo žinoti viską, kad nieko neliktų kitiems. Jeronimas Laucius
Būk savo vietoje – pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Šarlis Latenjė
Nelauk iš gamtos malonės – jau sulaukei, kad gyveni. Jeronimas Laucius
Nuo manęs niekas, kas daugiau už viską, nepriklauso. Jeronimas Laucius
Sustok, žavinga akimirka, vadinama gyvenimu! Jeronimas Laucius
Kur nereikia būti, gali būti ir nevykėlis. Jeronimas Laucius
Kaip siūlų kamuolio nevyniosi – suvyniosi tokį patį kamuolį. Jeronimas Laucius
Visi nevykėliai atsiranda iš vykėlių. Jeronimas Laucius
Gyventi be džiaugsmo – tolygu vairuoti automobilį užrištomis akimis. Jeronimas Laucius
Pasimelskime už Mirusiuosius, kad jie Danguje pasimelstų už mus - Gyvuosius. Jeronimas Laucius
Kad akys degtų, o kojos neštų. Patarlė
Neišeik iš savo gyvenimo, o išeik iš gyvenimų tų žmonių, kurie Tau blogi. Slegiančiai suicidinių minčių draugės prašymas
Neliūdėk to, kas praėjo, nusišypsok, kad tai buvo. Gabrielis Garsija Markesas
Dieve, neleisk palenkti mano sielos prie daugumos nuomonės. Rabindranatas Tagorė
Jei Tu pasiekei aklavietę – vadinasi, kelias į ją yra! (Vadinasi, yra ir išeitis iš aklavietės). Jeronimas Laucius
Kiekviena simfonija yra nebaigtoji. Išgirsta per „Marijos radiją"
Gyvename kartą, bet kiekvieną dieną. Aleksandras Alekseičikas
Tai, ką turi laimingiausieji (rankas, akis, širdį, sielą) turiu ir aš! Jeronimas Laucius
Visi menai turi tarnauti svarbiausiam menui – menui Gyventi! Bertoldas Brechtas
Kiekvienas žmogus yra savo gyvenimo kūrėjas. Arba – kopijavimo aparatas. Jeronimas Laucius
Kiekviename mūsų miega talentas ir kiekvieną dieną vis stipriau. (Gal pažadink jį?) Autorius nežinomas
Yra tik viena tikra vertybė – tai žmogaus ryšys su kitu žmogumi. A. de Sent Egziuperi
– Džiaukis! – taip sveikindavosi susitikę senovės graikai, linkėdami vieni kitiems dvasinės, emocinės, o ne tik kūno, somatinės sveikatos.
PSO duomenimis, 80% sveikatos priklauso nuo paties žmogaus, o tik 20% – nuo gydytojų pagalbos.

 

HUMORISTINĖS (IR NE TIK) HOMOTERAPINĖS MINTYS

Pesimisto atradimas. Blogiau negali būti. Bet yra! Jeronimas Laucius
Iškalba duota tam, kad mokėtų paslėpti savo mintis. Šarlis Latenjė
Diplomatas du kartus pagalvoja, o trečią kartą patyli. Šarlis Latenjė
Už šviesą tunelio gale mokėti nereikia! Jeronimas Laucius
Nori, kad valdžia imtų tavimi rūpintis – prasiskolink jai. Šarlis Latenjė
Jei nori turėti daugiau nei turi – visada liksi skurdžiumi. Patarlė
Kas taupo statydamas mokyklas, tas praranda statydamas kalėjimus. Šarlis Latenjė

 

 


 

 


 

 

 
 
     
 

UAB „Trys žvaigždutės"
Kalvarijų g. 134-42, LT-08209 Vilnius, tel. 8 5 276 2408
El.p. JeronimasL@gmail.com