2021-12-01, Trečiadienis
En   Ru  
Kūryba. Leidyba
Leidyklos vadovas-rašytojas
TAVO ŠEIMOS GYVENIMO BIBLIJA
ENERGETINĖ STIPRYBĖ IR SVEIKATA
PADĖK SAU IR TUOMET, KAI NIEKAS PADĖTI NEGALI
ORIGINALIOJI „STEBUKLO“ PLYTELĖ LAIMINA
KALĖDINIS KNYGYNĖLIS „VAISTAŽODŽIAI“
EGOTERAPINIAI SVEIKATINGUMO ENERGETIKOS KURSAI
ENERGETINĖ DIETA
Susitikime YouTube
IŠSIKALBĖJIMO IR ENERGIJOS PRIĖMIMO VEIKSMINGOJI TERAPIJA
FORTŪNOS RECEPTAI 22–28 d.
ERŽVILKAS: KELIO Į SAVE IR ENERGETINĮ GYVENIMĄ PRADŽIA
LAO SIUNIO SVEIKATINGUMO GYVYBINĖ ENERGETIKA
Energetiniai negatyvumo valymo kursai
Egoterapija. Autohipnozė
ENERGETINIAI SEMINARAI 2021
Energetiniai seminarai dvyliktokams
Knygynėlis
Aleksandras Alekseičikas... Dėl savęs, tavęs, nesvetimo
Neišeik iš gyvenimo
Visuomenės sveikatos centrams
TAU 2021 RUDUO
Lietuvos bendruomenės 2021
Lietuvos rotariečiams
Bendravimas su bibliotekomis
Vaikų darželių auklėtojoms, mokytojams
Naujienos. Renginiai. Skelbimai
Mano kraštas. Bendraukime
Populiariausios knygos
Įdomiausi laiškai
Lietuvai pagražinti draugijos Vilniaus skyrius
Kontaktai
     
  Naujas skyrelis EGOTERAPINIAI SVEIKATINGUMO ENERGETIKOS KURSAI
Vaikų darželių auklėtojoms, mokytojams

 

„Spausdintinių raidžių kraitelė", I dalis, pratybų sąsiuvinis (2018 m.),
„Rašytinių raidžių kraitelė", II dalis, pratybų sąsiuvinis (
2019 m.)

Šių pratybų sąsiuvinių tikslas – skleisti gerąją Lietuvos ugdymo įstaigų pedagogų darbo patirtį, mokant vaikus taisyklingo spausdintinių ir rašytinių raidžių rašymo bei tarimo, kurios padeda turtinti vaikų žodyną.

Šį leidinį rekomenduoju pedagogams kaip papildomą pamokų, užsiėmimų medžiagą bei tėvams, ruošiant vaiką mokyklai.

„Spausdintinių bei rašytinių raidžių kraitelės" – raštingumo pradžiamokslis, pratybų sąsiuviniai, I ir II dalys. Šiose pratybose pavaizduotos lietuviškos abėcėlės spausdintinės bei rašytinės raidės. Kiekvienai raidei skirtas vienas puslapis. Lapo paraštėje matyti, kokią raidę rašysite. Visos raidės rašomos nuo pirmojo spausdintinės bei rašytinės raidės elemento iki paskutinio. „Spausdintinių raidžių kraitelėje", paraštėse pažymėtos spausdintinės, o skliausteliuose – rašytinės raidės. „Rašytinių raidžių kraitelėje", paraštėse pažymėtos rašytinės raidės. Dėmesį atkreipti į skaičių ir rodyklių seką, esančią kiekvienoje eilutėje iki momento, kol parašysite raidę. Parašius – perskaitykite! Vaikai gali sugalvoti žodžių, prasidedančių nurodytu garsu, surasti daiktų, prasidedančių nurodytu garsu, atrinkti paveikslėlius, kurių pavadinimuose yra nurodytas garsas, pasakyti gyvūnų bei augalų pavadinimų ir pan. Džiugių pažinimo akimirkų!

Pakruojo rajono Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis", Linkuvos specialiosios mokyklos specialioji pedagogė - logopedė metodininkė Daiva Šonkevičienė

sonkeviciene_spausdintiniu_raidziu_kraitele2.jpg   sonkeviciene_rasytiniu_raidziu kraitele2.jpg

 

 

 

 


  PATI REIKALINGIAUSIA KNYGA

sekmeskelias_virs1.jpg

 

 

Tekstas knygos viršelyje:
Ši knyga skirta Tau, kad Tu surastum savąjį Sėkmės kelią, kad juo eitum ir pasiektum viską, ką norėtum pasiekti šiandien, rytoj, kiekvieną dieną...

sekmeskelias_virs2.jpg

Čia gali pasirašyti darželio vedėja, auklėtoja. Pagal pageidavimus po šio palinkėjimo pasirašau autografą aš – knygos autorius.Įžanginis puslapis:

AŠ – SĖKMĖ,  TAVO DRAUGĖ
– Susipažinkim. Aš esu Tavo sėkmė. O kuo Tu vardu?
– Mano vardas ___________________ (įrašyk). Aš visada Tavęs laukiu. Pasakyk, kai norėsiu, kad Tu būtum su manimi, kur turėčiau Tavęs ieškoti?
– Mane surasi knygose, vadovėliuose. Jei būsi įdėmus, mane sutiksi tėvų, mokytojų, išmintingų žmonių patarimuose.
Pirmiausia aš skubu pas smalsius, ryžtingus, pas norinčius viską pažinti, žinoti, suprasti, pas mylinčius žemę, dangų ir visą mus supantį pasaulį žmones.
Mes susitiksime kiekviename šios knygos puslapyje, Tave lydėsiu viso gyvenimo keliu! (1 psl.)

Ištraukos:
...Žmogus gimsta iš Meilės, o Mintis – iš svajonių. Svajok! Kurk. Tar­si koks lo­bių ieš­ko­to­jas nepaliaudamas ieš­kok sa­vy­je ta­len­tin­gu­mo, kū­ry­­biš­ku­mo lo­bių. Rask juos ir būk lai­min­giau­sias iš vi­sų.
Būk ryžtingas, drąsus ir sėkmė Tave lydės visada. (6 psl.)

SĖKMĖ LYDI RYŽTINGUOSIUS
Be ryžto ir batų raištelių neužsiriši. Ir visai nesvarbu ar to nepadarysi patingėjęs, beskubėdamas ar užsimiršęs: neužsiriši – žengdamas iškart susipainiosi ir parpulsi.
Ne tik parpulsi, bet ir prapulsi, liksi paskutinis, nieko nepasiekęs, ramstomas kitų, jei ir gyvenime būsi neryžtingas, jei abejosi savo jėgomis, jei netikėsi, kad gali būti toks pat stiprus, kaip tie galingieji. Būk imlus viskam, kas padeda tapti tokiu, kaip tie, tavo ir kitų pripažinti protingiausi, išmintingiausi, gabiausi.
Ryžto nei pirkti, nei skolintis nereikia. Jis yra Tavo paties valioje. Tik panorėk ir tapsi ryžtingas. Ryžtingai panorėk!
Žvilgtelk į tuos ryžtinguosius ir pats su dviguba, triguba energija irkis į priekį. Žinių skrynios nerakinamos. Jos visos atvertos, jos visos Tavo.
Sėkmė lydi ryžtinguosius. Sėkmė jau dabar džiaugiasi Tavo sėk­mėmis. Sėkmės! (11 psl.)

...Mažas upelis virsta galinga upe. Siauras takelis išveda į didelį kelią. Žmogus gimsta silpnas – tampa nenugalimas. (17 psl.)

..Mintys – visagalės. Jos gali padaryti žmogų ir stiprų, ir nenugalimą. Mintys, tarsi paukščiai, lekia, skraido, džiugina. Džiugina savo grožiu, savo jėga ir tuo netikėtu savo pasirodymu...

Kas paukš­tį skren­dan­tį pa­vys?
Į dan­gų kas pa­kels akis?
Kas pra­ve­ria vi­sas du­ris? –

Min­tis. Min­tis. Min­tis. (ketvirtas viršelis)

 

 


sekmeskelias-1.jpgsekmeskelias-11.jpgsekmeskelias_virs4.jpg

 

Knygos kaina 3(kaina be PVM), užsakant daug knygų – darome nuolaidą. Paprastai knygas pasiima iš redakcijos Vilniuje, Kalvarijų g. 134-42.
Iš kitų miestų knygas dažniausiai paima Vilniuje esantys ar atvykstantys į Vilnių draugai, studentai, pažįstami...
Taip pat primename, kad leidykla vienintelė yra išleidusi „Žmogaus saugos" plakatų komplektą, psichologinės higienos tematikos knygučių. Mes rengiame seminarus-diskusijas, vyresniųjų klasių moksleiviams, mokytojams, mokyklose steigiame „Pozityvistų klubo" skyrius.
Apie kitas galimas įsigyti Leidyklos knygutes žr. Knygynėlis 2019

Mūsų el. p. JeronimasL@gmail.com, tel. 8 687 75147 (J. Laucius), 8 5 276 2406, 8 614 86970 (redakcija).
Laukiame Jūsų laiškų. Rašydami, nurodykite ir savo tel. numerį, tai palengvintų bendravimą.

 

 

sekmes_keliu_1321.jpg 

 

 

 

MIELI VAIKŲ LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ, MOKYKLŲ VADOVAI

su Jumis sveikinasi ir sėkmės bei energijos linki Lietuvos „Žinijos" draugijos Pozityvistų klubo steigėjas ir lektorius, rašytojas pozityvistas Jeronimas Laucius.

Su daugeliu Jūsų mes esame jau gerai pažįstami, nes aš jau eilę metu pagal Jūsų kvietimus vedu energetinius seminarus, kuriuos kasmet stengiuosi atnaujinti, nagrinėti tas temas, kurias diktuoja pats mūsų permainingas gyvenimas, seminarų klausytojai.

Šiais metais ypač akcentuoju Pozityvumo gyvenimo energetiką, kaip vieną svarbiausių faktorių, kuris nulemia ne tik žmogaus gyvenimo kokybę, bet ir stiprina dvasinę bei fizinę sveikatą, atskleidžia naujas savivertės galimybes.

Pozityvumo energija reikalinga visiems, bet dirbančioms su mažyliais ji reikalinga dvigubai, nes pozityviai nusiteikusios auklėtojos su(si)kuria pozityvią energetiką, kuri ir nuteikia vaikučius linksmumui, draugiškumui, o tai lengvina auklėtojų darbą, bendravimą, apsaugo ne tik jų sveikatą, bet ir grožį.

Todėl ir kalbėsimės apie tai, kaip ne tik išsaugoti, bet ir nuolat papildyti savo gyvybinę energiją, kuri ir yra tikrasis turtas, teikiantis jėgų, padedantis atrasti gyvenimo džiaugsmus, tas vertybes, kurios padeda gyventi pilnavertį gyvenimą prie esamų sąlygų.

Bendra seminarų tema: POZITYVUMO GYVENIMO ENERGETIKA: ENERGIJA, SVEIKATA, GALIMYBĖS.

Papildomos temos:

Pozityvioji minčių energija. Kaip valdyti, nukreipti mintis norima linkme, produktyviai veiklai, bendravimui, naujoms galimybėms.

Pozityvioji egoterapija. Kalbėsimės apie rūpestį savimi, savo dvasine sveikata ir energija.

Kaip pasikrauti gyvenimo energija? Pagal knygą „Pats atsisveikinu su depresija". Konsultantas – gydytojas psichoterapeutas Aleksandras Alekseičikas. Pokalbis apie gyvenimo energijos išsaugojimą, akumuliavimą, panaudojimą.

Vaistažodžių terapija. Pagal naujai išleistas knygas „Vaistažodžiai" ir „Gyvenimo Vaistažodžiai". Žodžiai, mintys, knygos tekstai gali turėti gydančiąją, sveikatingumo galią, skatinti gyvybines jėgas.

Su(si)taikymo terapija. Nuo pasyvaus susitaikymo iki aktyvaus, su meile sau ir realybei susitaikymo, kuris ne stabdo, o skatina ieškoti naujų energingų pasiekimų.

Kaip uždirbti sveikatpinigius? Ieškosime kaip sukonkretinti, kaip vaizdžiai įvertinti savo pastangas gyventi pozityviai, sveikai ir kūrybiškai.

Seminarų metu pagal pageidavimą paliesime ir kitas praktinę naudą turinčias temas: „Nakties terapija", „Emociniai skydai", „Liga – kvalifikacijos kėlimo kursai" (pagal A. Alekseičiką), „Egoterapinė meditacija" (pagal Š. Latenjė) ir kt.

VEIKS KNYGYNĖLIS. Psichoterapinių ir energetinių knygų konsultantas - gydytojas psichoterapeutas Aleksandras ALEKSEIČIKAS.

Kadangi rudenį gaunu daug kvietimų, būtų gerai, jei seminarų datas suderintume iš anksto. Laukiu Jūsų pasiūlymų el. p. JeronimasL@gmail.com, tel. 8 687 75147.

Plačiau – kituose mūsų svetainės skyreliuose.

Iki pozityvių susitikimų!

 

Linkėdamas Jums visokeriopos sėkmės, žmonių palaikymo ir Jūsų prasmingo darbo įvertinimo –
Jeronimas Laucius,
leidyklos „Trys žvaigždutės" direktorius,
rašytojas pozityvistas, lektorius

 

 

skelbimas_2019_bendrinis6_rugsejis2_m.jpg

 

 

 

 

 

SUSITIKIME KNYGOSE, SEMINARUOSE! 

„Tu vienintelis esi", „Tu vienintelis gali", „Tu vienintelis turi", „Prisijaukinti stebuklai", „Ateitis – tai mintis" – patys knygų pavadinimai jau yra tarsi šventiniai palinkėjimai, o knygų, kviečiantis pamilti gyvenimą, skatinantis pozityviąją energiją turinys ilgam išliks dovaną gavusio žmogaus atmintyje, su meile prisimins dovaną įteikusį(-ią).

Autorius Jūsų laukia leidykloje, Kalvarijų g. 134-42, Vilnius, el. p. JeronimasL@gmail.com, tel. pasiteiravimui 8 687 75147.

Vienos knygos kaina – 3 Eur (autoriaus autografas – nemokamai).

Plačiau skyrelyje Knygynėlis 2019

 

 

IŠTRAUKOS IŠ KNYGŲ: 


tuesi_d.jpgJ. Laucius. „TU TOKS VIENINTELIS ESI. Jei Tau sunku"
Dailininkė A. Čapskytė
Ištrauka iš knygos: „…Tai, kas skir­ta lai­min­giau­siems, skir­ta ir Tau. Tu tu­ri stip­rias ran­kas, ku­rio­mis ga­li ap­ka­bin­ti my­li­mą, ku­rios Tau pa­de­da įveik­ti sun­ku­mus, nu­ga­lė­ti prie­šą.
Tu tu­ri akis ir ma­tai že­mę, jū­rą ir dan­gų. Tu ga­li ki­to žvilgs­ny­je per­skai­ty­ti tai, kas ne­iš­sa­ko­ma žo­džiais, akių gel­mė­je pa­ma­ty­ti at­si­ve­rian­čią sie­lą.
Tu gir­di vi­so pa­sau­lio gar­sus – miš­ko oši­mą, paukš­čių čiul­bė­ji­mą, vai­ko verks­mą, šir­dies pla­ki­mą. Va­di­na­si, Tu tu­ri jaut­rią, ne­pa­kar­to­ja­mą sie­lą!
Tu tu­ri sie­lą - die­viš­ku­mo įro­dy­mą. Tu jau­ti nuo­la­ti­nį die­viš­ku­mo dvelks­mą, lei­džian­tį Tau kur­ti, pa­žin­ti, sva­jo­ti.
Tai, ką tu­ri lai­min­giau­sie­ji, tu­ri ir Tu!
Tu tu­ri vis­ką, ką tu­ri pa­tys lai­min­giau­sie­ji.
Tai, ką ga­li lai­min­giau­sie­ji, ga­li ir Tu.
Kiek­vie­na die­na Tau ga­li bū­ti pa­ti lai­min­giau­sia.
Lai­mę, kaip ir ste­buk­lą, ga­li­ma pri­si­jau­kin­ti. Duo­nos tru­pi­nė­lis – duo­na. Iš ak­me­nė­lių, iš grums­te­lių su­da­ry­ti kal­nai, iš ma­žiau­sių džiaugs­mo aki­mir­kų – vi­so gy­ve­ni­mo džiaugs­mas. Jei jo ne­pa­ju­si prie jau­kios žva­ku­tės švie­sos, var­gu ar Ta­ve nudžiu­gins ir aki­nan­tys fe­jer­ver­kai.
Ma­žas ži­bu­rė­lis to­lu­mo­je taip pat pa­ro­do kryp­tį, kaip ir di­džiau­sias švy­tu­rys.
Kas lau­kia Ta­vęs prie to ži­bu­rė­lio?
Ry­tą, va­ka­rą, gū­džiau­sioje tam­soje du­ris vi­sa­da ati­da­ro ji – Ta­vo at­ei­tis.
Ją pažįsti iš karto. Ji Tave palydi išeinantį, pasitinka lai­min­gai įveikusį ilgą kelią.
Jos palinkėjimą, kad kiekviena die­na Tau gali būti pati laimingiausia, Tu pasiimi į kelionę, kaip Li­kimo skirtą dovaną.“

 

 

 

 

tuvienintelisgali_d.jpgJ. Laucius. „TU VIENINTELIS GALI"
Dailininkės A. Čapskytė, R. Stasiūnaitė
Ištrauka iš knygos: „Gy­ve­ni­mas mums duo­tas tik vie­nas, gy­ve­na­me, bent jau šia ma­te­ri­jos for­ma, vie­ną kar­tą, ta­čiau lem­tis mums pa­že­ria be­ga­lę pa­sau­lių, į ku­riuos įženg­ti, įei­ti ga­li kiek­vie­nas, va­di­na­si, ir Tu.
Te­rei­kia tik pa­no­rė­ti, pa­jaus­ti ma­lo­nu­mą ir pras­mę, ieš­kant tų ne­ma­to­mų, bet ša­lia esan­čių nau­jų pla­ne­tų, į ku­rias da­bar ren­gia­mės ke­liau­ti.
Tai­gi duok ran­ką. Ei­me!
Pir­miau­sia Ta­ve no­rė­čiau pa­kvies­ti į ma­giš­ką kny­gų pa­sau­lį. Jis ga­li tap­ti ir užuo­vė­ja nuo gy­ve­ni­mo ne­gan­dų, ir ke­lio­ne į dar ne­at­ras­tas sie­los, jaus­mų pla­tu­mas.
Tas šna­ran­čių pus­la­pių pa­sau­lis at­ve­ria ke­lius į ste­buk­lin­gas, ku­pi­nas ne­ti­kė­tų su­si­ti­ki­mų ir pa­žin­čių erd­ves. Iš čia, kaip ir iš kiek­vie­nos ke­lio­nės, į sa­vą­ją bū­tį tu su­grįž­ti ki­toks – pa­žen­klin­tas lem­ties, ieš­ko­ji­mo žen­klu, de­gan­tis no­ru įmin­ti gy­ve­ni­mo pa­slap­tis, pa­tir­ti vis­ką, kas įma­no­ma ir kas ne­įma­no­ma.
Kai ap­ima liū­de­sys ir šir­dį grau­žia ne­ri­mas, ga­li skris­ti į sva­jo­nių erd­ves. Tu čia vi­sa­da esi lau­kia­mas. Kur be­nu­ke­liau­si, kur be­pa­tek­si, ko­kiais džiaugs­mais sa­ve be­pa­ma­lo­nin­si, su­grį­žęs da­le­lę tų įspū­džių bū­ti­nai par­si­ne­ši į sa­vo gy­ve­ni­mą, ku­rį gal­būt sle­gia per sun­kūs bui­ties ak­me­nys.
Iš sva­jo­nių bokš­to aiš­kiau ma­tyti gy­ve­ni­mo gai­rės, pa­ki­li­mų, nu­si­lei­di­mų ta­kai. Iš ten pro pra­si­sklai­džiu­sius ne­ži­nios ūkus ga­li įžvelg­ti ga­lu­ti­nius tiks­lus ir nu­brėž­ti į juos tie­siau­sius ke­lius.
Sva­jo­nių pa­sau­lio kai­my­nys­tė­je drie­kia­si vai­sin­gos no­rų pa­sau­lio pla­tu­mos. Nuo sva­jo­nių kal­nų te­kan­čios upės mai­ti­na no­rų šal­ti­nius. Iš jų at­si­gė­ręs įgau­ni pa­sa­kų mil­ži­no jė­gų. Tu ne­nu­ga­li­mas, nes Ta­ve stip­ri­na ne tik no­ras, bet ir ti­kė­ji­mas, ži­no­ji­mas. Juk spei­guo­tą žie­mos nak­tį žmo­gus ne šiaip sau žings­niuo­ja už­pus­ty­tu ke­liu. Jis ryž­tin­gai ei­na prieš žvar­bų vė­ją, ne­pai­sy­da­mas šal­čio bei nuo­var­gio įvei­kia pus­nis – jo ener­gi­ją, ryž­tą ska­ti­na ži­no­ji­mas, kad ten, ke­lio pa­bai­go­je, lau­kia jau­kūs na­mai, kū­re­na­mas ži­di­nys.
Kad ir kaip ryž­tin­gai be­bū­tų įvei­kia­mos gy­ve­ni­mo kliū­tys, kad ir kaip ver­žliai be­skrie­tų ryž­to žir­gai, ku­rį lai­ką mie­la pa­bū­ti ra­my­bės pa­sau­ly­je. Ra­my­bė – tai po­il­sis, bet ne po­pie­čio snau­du­lys, ne tuš­čia pau­zė. Ra­my­bė – tai ne­šu­lio su vi­sais gy­ve­ni­mo rū­pes­čiais nu­si­me­ti­mas. Ra­my­bė – tai lais­vės vi­soms min­tims su­tei­ki­mas, kai tuo me­tu tu pats lie­ki aky­las jų ste­bė­to­jas. Kur kryps­ta, kur tuo­met klai­džio­ja ta­vo min­tys? Leisk joms lėk­ti, kur tik no­ri. Juk jos sku­ba prie tau ne­ži­no­mų lo­bių. Min­tys – ne iš­da­vi­kės ir tų lo­bių ne­iš­švais­tys. Šie lo­biai vien ta­vo pa­ties. Anks­čiau per sku­bė­ji­mą, rū­pes­čių mig­lą tų lo­bių jos tau pa­ro­dy­ti ne­ga­lė­jo. Jie pa­sie­kia­mi tik ta­da, kai mintys lais­vos tar­si žir­gai pie­vo­je, be jo­kių pan­čių, be jo­kių bal­nų.
Sem­kis tuos sa­vo ra­my­bės oazė­je at­ras­tus min­čių lo­bius. Jie kaip ir sau­lės ši­lu­ma ar vė­jas – ne­iš­sen­kan­tys, kas­kart vis nau­jai at­ran­da­mi.
Ne­iš­ma­tuo­ja­mi ir pri­si­mi­ni­mų pa­sau­lio lo­biai. Jei tu ne­pa­kly­si ir pa­suk­si tik į švie­sių­jų pri­si­mi­ni­mų pu­sę, tai ten sve­čiuo­da­ma­sis bū­si pa­svei­kin­tas, pa­guos­tas, my­li­mas da­bar jau to­li nuo ta­vęs ar vien tik ta­vo at­min­ty­je gy­ve­nan­čių žmo­nių. Tu ten ga­lė­si vaikš­čio­ti jau už­ar­tais ta­kais, ta­ke­liais, įei­ti  į jau ne­sa­mus na­mus, su­šil­ti prie tų na­mų ži­di­nio. Ta ši­lu­ma šil­do ne kū­ną, o sie­lą. Ta ši­lu­ma at­gai­vi­na jaus­mus, pa­ža­di­na ryž­tą, bran­di­na per­ga­lių der­lių.
Ne­ap­rė­pia­mai pla­tus pa­ži­ni­mo pa­sau­lis. Lai­min­gi tie, ku­rie ten ne sve­čiai, ku­rie ten nuo­lat gy­ve­na. Pa­ži­ni­mo pa­sau­lio gy­ven­to­jai, kur be­nuke­liau­tų, vi­sur ski­na­ pa­ži­ni­mo vai­sius ir jais pra­tur­ti­na sa­vą­jį pa­sau­lį. To­dėl jo tur­tai nuo­lat di­dė­ja, gau­sė­ja. Pa­ži­ni­mo pa­sau­lio val­do­vai tų tur­tų ne­sle­pia ir dos­niai da­li­ja vi­siems, o la­biau­siai jiems įti­ku­siems, ku­riems ir pa­ro­do vi­sų lai­min­gų­jų ke­lią – ke­lią į kū­ry­bos pa­sau­lį.
Kū­ry­bos pa­sau­lis, skir­tas pa­tiems lai­min­giau­siems, bet jo­kių vi­zų iš at­vyks­tan­čių­jų ten nie­kas ne­pra­šo. Ta­čiau kaip ir į pa­veiks­lais, veid­ro­džiais, ki­li­mais iš­puoš­tus rū­mus įė­ju­sia­jam su pur­vi­nais ba­tais, kas­die­niais rū­bais da­ro­si ne­jau­ku, gė­da dėl sa­vo ne­va­ly­vu­mo, taip ir įžen­gęs į žė­rin­čius vi­so pa­sau­lio gro­žy­bė­mis kū­ry­bos rū­mus žmo­gus iš­kart pa­si­jun­ta ne­jau­kiai, jei at­ėjo ne­pa­si­ruo­šęs – ne­nu­si­va­lęs nei nuo dra­bu­žių, nei nuo akių kas­die­ny­bės dul­kių, ne­iš­lais­vi­nęs sa­vo sie­los na­mų nuo pyk­čio, pa­vy­do, smul­kme­niš­ku­mo pur­vo. Toks sve­čias pats su­si­pran­ta ir pa­ty­liu­kais sku­biai pa­sprun­ka.
Pa­ži­ni­mo rū­mų val­do­vų kvie­ti­mai įtei­kia­mi kiek­vie­nam, iš­plės­to­mis aki­mis žiū­rin­čiam į di­džiau­sio ste­buk­la­da­rio, var­du Gy­ve­ni­mas, žars­to­mus ste­buk­lus, kiek­vie­nam įsi­klau­siu­siam į Gam­tos or­kest­ro at­lie­ka­mos sim­fo­ni­jos gar­sus, kiek­vie­nam vi­sais bū­dais ieš­kan­čiam pa­ži­ni­mo, min­ties gro­žio auk­so smil­te­lių. Ten lau­kia­mi vi­si, ku­rie įsi­my­lė­ję vis­ką, kas gra­žu ir pras­min­ga žmo­gu­je, že­mė­je, jū­ro­je, dan­gu­je, ku­rie įsi­my­lė­ję Gy­ve­ni­mą.
Būk įsi­my­lė­jęs. Ženk į tuos žė­rin­čius vi­so pa­sau­lio gro­žy­bė­mis kū­ry­bos rū­mus. Ten Tu bū­si ir lau­kia­mas sve­čias, ir vi­sų rū­mų val­do­vas. Vi­si to pa­sau­lio lo­biai – Ta­vo.
Gy­ve­ni­mas duo­tas vie­ną kar­tą, bet pa­sau­lių pa­si­rin­ki­mas – be­ga­li­nis. Rin­kis pa­čius mie­liau­sius, rin­kis tuos, ku­riuo­se bū­da­mas jau­tie­si gau­siau­siai ap­do­va­no­ja­mas.
Kiek­vie­na die­na ga­li bū­ti kū­ry­bos ke­lio pra­džia.“

 

 

 


prisijaukintistebuklai_d.jpgJ. Laucius. „PRISIJAUKINTI STEBUKLAI"
Dailininkės R. Stasiūnaitė, A. Čapskytė
Ištrauka iš knygos: „Var­gu ar yra to­kių, ku­rie ne­bū­tų skai­tę jau­di­nan­čių pa­sa­kų apie už­draus­tą įei­ti kam­ba­rį. Pa­pras­tai pa­sa­ko­se ten vis tiek įei­na­ma ir sužino­ma didžiau­sia pa­slap­tis.
Žmo­gu­je tas už­draus­tas kam­ba­rys – tai jo vi­di­nis pa­sau­lis, jo sie­la. Ten sly­pi Kū­rė­jo mums do­va­no­tos pa­slap­tys, ver­tes­nės už pa­čius di­džiau­sius lo­bius. Tai mū­sų su­ge­bė­ji­mai, ta­len­tas, mū­sų ryž­tas, azar­tas, mū­sų gy­ve­ni­mo pras­mės su­vo­ki­mas – vi­sa, kas žmo­gų da­ro žmo­gu­mi, ­le­mia jo sie­kius, vi­so gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ir ver­tę.
Tas už­draus­tas įei­ti kam­ba­rys – tai pa­žin­tis su sa­vi­mi. Kiek­vie­nam aiš­ku, kad ne­mo­kė­da­mas sve­ti­mų kal­bų su sve­tim­ša­liais ir ne­su­si­kal­bė­si. Ly­giai taip ne­su­si­kal­bė­si ir su sa­vi­mi, jei per nuo­la­ti­nį sku­bė­ji­mą, iš­si­blaš­ky­mą ne­skir­si dė­me­sio sau, ne­ra­si ke­lio į sa­vo sie­lą, ne­įsiklausysi, ko no­ri Ta­vo šir­dis. <…>
Gy­ve­ni­mo tem­pas greitė­ja, in­for­ma­ci­jos srau­tas tam­pa vis eg­zo­tiš­kes­nis – ka­da čia be­si­gi­lin­si, ka­da be­su­si­tik­si su sa­vi­mi? Ma­nai, kad esi tik dul­ke­lė kos­mi­nių ir te­le­vi­zi­nių įvy­kių srau­te.
O gal vis tik tei­sūs tie iš­min­čiai, tei­gian­tys, kad pats žmo­gus – be­ga­li­nis kos­mo­sas, pa­slap­čių, ne­at­skleis­tų ga­li­my­bių pla­ne­ta?
Įženk į tą sku­bė­ji­mo ir kas­die­nių rū­pes­čių už­draus­tą įei­ti kam­ba­rį. Su­si­tik su sa­vi­mi. Pa­žink sa­ve. Įsi­kal­bėk.
Štai vie­na­me kam­puty­je su­si­gū­žu­si tū­no Ta­vo drą­sa. Iš­lais­vink ją, pa­si­imk su sa­vi­mi. Ir tap­si toks pat, kaip ki­ti Tau ži­no­mi drą­suo­liai, to­li nu­žen­gę gy­ve­ni­mo sėk­mės ke­liu.
Prie sta­lo, prie at­vers­tos kny­gos, ry­mo po­etas. At­sar­giai pri­ėjęs per­skai­tyk. Juk tai – nuo­sta­biau­sios ei­lės! Tu net ne­ži­no­jai, kad tu­ri kū­rė­jo ta­len­tą. Kaip nuo­sta­bu, kad bent da­bar apie tai su­ži­nai! Ku­rian­tis žmo­gus to­liau nu­ei­na, aukš­čiau pa­ky­la, dau­giau pa­sie­kia.
O kas ten prie lan­go sva­jo­ja? Juk tai Mei­lė! Ži­nia, ji da­ro tik­rus ste­buk­lus. Ko­kie lai­min­gi, gal net pa­lai­min­ti, tie įsi­my­lė­jė­liai.
Jau­ti, kaip stip­riau ima plak­ti šir­dis. Tu ga­li pa­mil­ti žmo­gų, dan­gų, že­mę – vi­sa, kas tel­pa žo­dy­je gy­ve­ni­mas.
Dar žings­nis... Pa­kaks.
Ta­me iki šiol už­draus­ta­me įei­ti kam­ba­ry­je pa­lie­ku Ta­ve vie­ną. At­rask vi­sas Tau Kū­rė­jo duo­tas do­va­nas, ku­rios ga­lė­jo lik­ti ne­įme­na­mo­mis pa­slap­ti­mis, jei ne­bū­tum žen­gęs to sa­vęs pa­ži­ni­mo žings­nio.“

 

 

 


turi_virs.jpgJ. Laucius. „TU VIENINTELIS TURI"
Dailininkės R. Stasiūnaitė, A. Čapskytė
Ištrauka iš knygos: „...Nežinai, nesusimąstei, kokiais gabumais, kokiu talentu esi apdovanotas, – eini lyg užrištomis akimis, eini ne savo keliu. Galima išmokti atlikti bet kurį darbą, bet dirbti su džiaugsmu, su azartu, su pasigėrėjimu galima tik tai, kas Tau skirta. Jei darbas Tau netampa kūryba – tai ir Tavo kūrybinės galios lieka snaudžiančios, neišnaudotos, bevaisės. Nežinai...

Ne, Tu žinai. Tu žinai, kad gali savyje atrasti viską, ką patys talentingiausi, patys kūrybiškiausi atradę ir tapo laimingiausi. Laimingi tuo, kad niekad nepaliauja ieškoję, kūrę, mylėję.
Tu žinai. Tu turi."

 

 

 


ateitis_tai_mintis.jpgJ. Laucius. „ATEITIS – TAI MINTIS"
Dailininkės R. Stasiūnaitė
Ištrauka iš knygos: „Jei Tau pasaulis šaltas, tai paimki ugnį ir sušildyk jį.

Sušildyk savo žvilgsnį, mintis, sielą.
Tavo šiluma – viso Tavo pasaulio šiluma.
Sieloje sušilęs žvilgsnis Tau pasakys, kur rasi užuovėją, pasakys, kad ir viduržiemio saulė – saulė, kuri kasdien kils vis aukščiau."

 


 

 

 

 

 

Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Žolynėlis“ (2018-05-08)

zolynelis_20180508_142429_b.jpg
Vilniaus specialiame lopšelyje-darželyje „Žolynėlis“ įvyko (jau antras) nuoširdus seminaras-diskusija apie auklėtojo darbą, pozityvumo paieškas gyvenime bei savyje. Kalbėjomės kaip valdyti emocijas, kurti sau ir aplinkiniams gerą nuotaiką, kaip pažadinti, atskleisti, panaudoti savo vidines jėgas. Išsiskyrėme laikinai – tikėdamiesi tęsti bendravimą.

 


Susitikimas Vilniaus privačioje gimnazijoje (2018-03-15)

vp_20180315_114448_m.jpg
Saulėtą kovo 15 dieną mokytojos Ilonos Avižienės kvietimu įvyko kūrybingas susitikimas su Vilniaus privačios gimnazijos mokiniais ir mokytojais.
Kalbėjomės apie ryžtingumą, gyvenimo azartą ir grožį, apie vidinių jėgų atskleidimą, savo gabumų realizavimą šiandien ir ateityje.

 

 

 

 Susitikimas Petro Vileišio progimnazijoje (2018-01-23)

p_vileisio_20180123_125808_2.jpg
Mokytojos Rasos Kairienės kvietimu 2018 m. sausio 23 d. Petro Vileišio progimnazijoje įvyko graži ir prasminga Pozityvumo šventė.
Kartu kalbėjomės apie azartą gyventi, kurti, laimėti. 

 

 

 

 Panevėžio Šiaurinė biblioteka (2017-10-19)

panevezio_biblioteka_20171019_1.jpg
Bibliotekos darbuotojos išsaugojo visas mano išleistas knygas, skirtas vaikams.
Stovėdamas prie jų, jaučiausi tarsi būčiau prie savo didžiulės pilies 

 

knygos_stendas.jpg
Tokių knygų aš jau nebeparašyčiau – pasikeitęs gyvenimas nebenuteikia tokiems kūrybiniams apmąstymams.
Deja, šių knygų dabar tereikia tik išrinktiesiems. Gal pas Jus tokių dar užsiliko?

 

 

 

 

Rokiškio r. Juodupės gimnazija (2016-04-22)

juodupe_018_2.jpg
Kūrybinė atmosfera vyravo iki pat paskutinės renginio akimirkos

 

juodupe_013_2.jpg
Kiekvienas autografas – palinkėjimas į kūrybos kelią

 

juodupe_019.jpg
Pokalbio su mokytojais fragmentas

 

 

 

 

 

MIELOS VAIKŲ LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ AUKLĖTOJOS,
MOKYKLŲ VADOVAI, MOKYTOJAI,

Lietuvos „Žinijos" draugijoje (Vilnius, Kalvarijų g. 2) kiekvieno mėnesio pirmą antradienį 18 val. vyksta kūrybiniai rašytojo pozityvisto, lektoriaus, Pozityvistų klubo steigėjo Jeronimo Lauciaus seminarai.
Vedamų seminarų tikslas yra vidiniu pozityvumu saugoti ir stiprinti savo dvasinę ir fizinę energiją, atskleisti savo vidines jėgas, kurti visapusiškai pozityvų požiūrį, kuris iš esmės ir lemia viso gyvenimo kokybę.

 

Mokytojo darbas yra ypatingai atsakingas, svarbus, net, galima sakyti, šventas, tačiau ne visada tinkamai vertinamas bei atlyginamas ir morališkai, ir materialiai. Nuolatinės reformos, mokinių teisės be pareigų reikalauja iš mokytojų didelių dvasinių ir emocinių pastangų.

Mokytojui tenka greitai atgauti dvasinę energiją ir kas rytą vėl „diriguoti" skirtingam mokinių dvasinių balsų chorui, todėl pokalbiai-diskusijos apie pozityvumo paiešką realybėje ir savyje, apie emocijų valdymą yra ypatingai prasmingi ir reikalingi.

 


POZITYVUMAS – DVASINĖS STIPRYBĖS ŠALTINIS KIEKVIENAM

Pasaulinės sveikatos duomenimis 80 procentų sveikatos priklauso nuo paties žmogaus ir tik 20 procentų – nuo gydytojų ir vaistų. Tai visiems žinoma tiesa, kuri, kaip ir daugelis kitų tiesų, gyvenimiškų išminčių, lieka mąstymo prieangiuose, nesuteikia veiksmingumo, neįtakoja gyvenimo kokybės. Tą mūsų gyvenimo (ne)kokybę apibūdina nepaprastai padidėjęs antidepresantų naudojimas, alkoholizmas, narkomanija ir t. t. Teigiama, kad ir įspūdingas emigracijos mastas yra mūsų negatyvumo, nusivylimo, nepasitenkinimo savo jėgomis pasekmė.

Negatyvumas karaliauja žiniasklaidoje, mūsų gyvenimo kasdienybėje. Pasak akademiko Jurgio Brėdikio, žmonės šiandien gauna neigiamas emocijas keliančių negatyvių vaizdų dešimt tūkstančių kartų daugiau negu prieš 75 metų. (Brėdikis J. Kitokiu žvilgsniu. V., 2015, p. 140)!!! Sunku ir beišlikti pozityviam, bent jau normaliam ar net beveik normaliam. Dėl to apie 40 procentų žmonių turi psichologinių problemų.

Kaip išlikti emociškai stipriems, energingiems, kūrybingiems? Vargu ar yra antras koks kelias, išskyrus tą vienintelį – pačiam ieškoti pozityvumo, rasti jo savyje, žmonėse, gyvenime.

Noras padėti tiems ieškantiems (kartu ieškoti ir pačiam sau) man ir buvo paskata įkurti Lietuvos „Žinijos" draugijoje Pozityvistų klubą, kuris veikia jau trečius metus ir yra, deja, tik vienintelis Lietuvoje.

Pozityvistų klubo susiėjimuose, kurie vyksta kiekvieno mėnesio pirmą antradienį 18 val., nagrinėjamos įvairios gyvenimiškos situacijos, žmonių tarpusavio bendravimo santykiai, pozityvumo svarba ir paieška. Daug dėmesio skiriama dvasinio sveikatingumo temai, remiantis gydytojo psichoterapeuto Aleksandro Alekseičiko psichoterapine patirtimi.

Aš, ketverius metus bendraudamas su Vasaros 5 ligoninės Psichoterapinio skyriaus depresiją besigydančiais pacientais, kartu su skyriaus vedėju, žinomu gydytoju psichoterapeutu Aleksandru Alekseičiku išleidau penkias dvasinės sveikatos temomis knygas: „Laiškai iš Vasaros 5", „Atsisveikinu su depresija", „Dėl savęs, tavęs, nesvetimo. Pamąstymai apie dvasinę sveikatą", „Jei Tau pasaulis šaltas – sušildyk jį", „Neišeik iš savo gyvenimo. Išeik iš gyvenimų tų žmonių, kurie Tau blogi". Daug metų rašau knygas pozityvumo tema: „Jei Tau sunku", „Tu vienintelis esi", „Tu vienintelis gali", „Tu vienintelis turi", „Ateitis – tai mintis", „Pamąstymai kartu su mąstančiu" ir kt.

Įgyta Vasaros 5 ir gyvenimiškąja patirtimi dalinuosi su Klubo nariais.

Iš Klube aptariamų minčių: „Jei esi sveikas ir nesijauti laimingas – vadinasi, esi nesveikas", „Jei gyveni ir nesijauti laimingas – vadinasi, negyveni", „Jei pasiekei aklavietę – vadinasi, kelias į ją (ir iš jos!) yra", „Tu turi viską, ką turi patys laimingiausieji", „Kartu atraskime tai, ką turime kiekvienas", „Kaip prisijaukinti likimą", „Be ryžto ir batų raištelių neužsiriši", „Nereikia būti išminčiumi, tereikia išmintingai gyventi", „Būk palaimintas savimi".

Pozityvistų klubo susiėjimai, mano vedami seminarai yra tikslingi ir senjorams (vedu seminarus Trečiojo amžiaus universitetuose), ir mokytojams (esu Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto lektorius), ir mokiniams (40 procentų mokinių taip pat turi psichologinių problemų).

Akivaizdu, kad ir sveikiausią žmogų jame apsigyvenęs liūdesys, nerimas, baimė dėl ateities, nepasitikėjimas savimi ilgainiui nuveda prie įvairių ligų, depresijos slenksčio. Todėl siekiantiems dvasinės stiprybės, gyvenimo džiaugsmo pajautos siūlau mano vedamus veiksmingus, individualius, homoterapinius, emocijų struktūrizavimo pokalbius.

Registracija el. p. JeronimasL@gmail.com, tel. 8 687 75147.

Noras ieškoti – jau pozityvumo kelio pradžia.


Rašytojas pozityvistas, lektorius
Jeronimas Laucius

 

seminarai_1.jpgseminarai_2.jpg

 

 

 

 

seminaras_kedainiu_tau_dscn1131.jpg

 

 

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo PROGRAMA

1. Teikėjas

1.1. Teikėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto indeksas, telefonas, faksas, el.paštas, atsiskaitomoji sąskaita)

Lietuvos edukologijos universitetas                Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas   Studentų g. 47, LT-08106 Vilnius, algimantas.sventickas@leu.lt, (8 5) 273 53 57

1.2. Teikėjo vardas ir pavardė

Direktorius Algimantas Šventickas

2. Programos pavadinimas, lygis 

 Pozityvumo paieška realybėje ir savyje kaip savivertės at(si)skleidimas

3. Programos rengėjas(-ai)

Jaronimas Laucius, rašytojas-pozityvistas, Pozityvistų klubo Lietuvos „Žinijos" draugijoje steigėjas, lektorius, leidyklos „Trys žvaigždutės" (knygų jaunimui) vyr. redaktorius, direktorius.

4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Akivaizdi tiesa, kad didėjantis negatyvumas, emocinis išsikrovimas veda į aklumą pozityvumui, savivertės sumenkinimą. Tik pozityviai mąstantis žmogus gali būti kūrybiškas, prasmingai siekiantis žinių, naudingas sau pačiam ir visuomenei.

Pozityvi aplinka mažina mokytojo darbo emocinę įtampą, mokiniams lengvina žinių įsisavinimą, sudaro bendrą kūrybinę atmosferą.

Seminaro metu nagrinėjamos mūsų kasdieninio gyvenimo sudedamosios dalys, ieškoma pozityvumo elementų bendraujant tarpusavyje, gyvenimo aplinkoje, analizuojamos žmogaus galimybės atrasti savyje ne(pa)naudojamas kūrybines galias, emocinius rezervus, kurti pozityvumo motyvacijos paskatas.

Pateikiama ir analizuojama metodinė medžiaga (grafikai, lentelės, schemos) gali būti tinkama priemonė tolesniame mokytojo darbe, formuojami klausimai kitiems užsiėmimams, internetiniam bendravimui.

Šių užsiėmimų trukmė 6 akademinės valandos, tačiau galimi ir seminarų ciklai.


5. Programos tikslas

Programos tikslas – ieškoti būdų, kaip sukurti kūrybišką požiūrį į realybę ir save realybėje.

6. Programos uždaviniai

1. Analizuoti realybės ir savęs vertinimo stereotipus.

2. Ieškoti pozityvumo, kaip sveikos kūrybinės aplinkos formavimo pagrindo.

3. Kurti pozityvaus bendravimo santykius, kaip abipusės svarbos rezultatą.

4. Formuoti pozityvumo siekių motyvaciją.

5. Atrasti pozityvios savivertės asmenybės elementus. Emocijų valdymo principai.

6. Praktiškas pozityvios realybės ir savęs vertinimo principų taikymas.

 

7. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: temos, užsiėmimų pobūdis (teorija/praktika/savarankiškas darbas) ir trukmė)

Programos turinys

Teorinio darbo trukmė

Praktinio darbo trukmė

1. Įžanga. Problemos aktualumas. Realybės ir savęs vertinimo stereotipai. Realybės ir savęs analizavimo principai. Nebijoti. Pažinti. Pamilti. Knygos „Jei Tau pasaulis šaltas - sušildyk jį" (konsultantas gydytojas A. Alekseičikas) nagrinėjimas.

30 min.

15 min.

2. Pozityvumas - emocinė energija. Kūrybiškas požiūris į realybę ir save. Schemų „Pozityvumas daugiagalis, bet nevienagalis", „Nuo minties iki sėkmės" nagrinėjimas. Aš savo minčių ne tarnas, o valdovas.

30 min.

15 min.

3. Pozityvaus bendravimo principai ir svarba. Homoterapija - žmogaus rūpestis žmogumi ir savimi. Pozityvios asmeninės patirties, biblioterapinių ir psichoterapinių knygų minčių nagrinėjimas.

30 min.

15 min.

4. Žmogaus individualumo ir kūrybiškumo atskleidimas. Principo „Nuo reikia iki mano reikia" taikymas formuojant pozityvią motyvaciją. Gautų žinių kūrybiškas panaudojimas.

30 min.

15 min.

5. Principo kaip aksiomos „Tu turi viską, ką turi patys laimingiausi" nagrinėjimas ir taikymas.  Įsitikinimas – tai mintis, kuria esi įtikėjęs. Savivertė - pozityvių įsitikinimų rezultatas. Schemos „Nuo minties iki sėkmės" nagrinėjimas. Emocija - gyvenimo energijos variklis. Emocijų valdymo principai. Emociniai skydai.

30 min.

15 min.

6. Seminarų metodinės medžiagos nagrinėjimas ir aptarimas. Pozityvios realybės ir savęs vertinimo principų taikymas (temos: Žmogus. Gyvenimas. Mąstymas). Pozityvumo testai. Atsakymai į klausimus.

20 min.

25 min.

8. Tikėtina(-os) kompetencija(-os), kurią(-ias) įgis Programą baigęs asmuo, mokymo(si) metodai, įgytos(-ų) kompetencijos(-ų) įvertinimo būdai

 Programoje numatoma suteikti žinių ir supratimo, gebėjimų bei formuoti nuostatas

Kompetencija(-os)

Mokymo modelis (mokymo(-osi) metodai ir būdai)

Įgytos(-ų) kompetencijos(-ų)  įvertinimo būdai

Žinių ir supratimo įgijimas (teorinė dalis)

Sugebėjimas suvokti pozityvumo, kūrybiš-kumo idėjų prasmę.

Konspektai

Apklausa

Gebėjimų įgijimas (praktinė dalis)

Pozityvumo idėjų taikymas

Metodinė medžiaga

Apklausa

Nuostatų įgijimas (vertybinių, etinių-profesinių nuostatų teikimas ir įgijimas)

Pozityvumo, kūrybiškumo idėjų sklaida mokinių tarpe

Biblioterapinės, psichoterapinės knygos

Savianalizė

9. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės:

9.1. Mokomoji medžiaga

Eil. Nr.

Temos

Mokomosios medžiagos pavadinimas

 

Mokomosios medžiagos apimtis

1.

Problemos svarba ir aktualumas

Užrašai, konspektai

20 p.

2.

Metodinės seminaro medžiagos (schemos, diagramos) nagrinėjimas

Seminarų metodinė medžiaga (knygutė)

30 p.

3.

Emocijų valdymo principai

Užrašai, konspektai

10 p.

4.

Pozityvumas kaip savivertės kūrimo pamatas

Užrašai, konspektai

10 p.

5.

Homoterapija – žmogaus rūpestis žmogumi

Užrašai, biblioterapinės knygos

50 p.

6.

Pozityvūs emociniai skydai

Užrašai,. biblioterapinės knygos

30 p.

9.2.  Techninės priemonės

 Kompiuteris, interaktyvi lenta, multimedija

10. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas

Aleksandras Alekseičikas, Vilija Targamadzė, Jeronimas Laucius „Dėl savęs, tavęs, nesvetimo. Pamąstymai apie dvasinę sveikatą".

A. Alekseičikas „Gyvename kartą, bet kiekvieną dieną" ir kt.

Jeronimas Laucius. „Tu vienintelis gali", „Ateitis – tai mintis", „Jei Tau pasaulis šaltas – sušildyk jį", „Pamąstymai kartu su mąstančiu".

11. Lektorių darbo patirtis ir kompetencijos (pridedamos lektorių darbo patirtį ir kompetenciją patvirtinančių dokumentų kopijos)

 

(pažymėti X)

Teikėjo atstovas(-ai)

X

Mokytojai

X

Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai

X

Užsienio valstybių dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai ir mokytojai

X

Viešojo administravimo institucijų vadovai, jų pavaduotojai, padalinių vadovai ir specialistai

X

Jungtinė lektorių grupė

X

Kiti (nurodyti)

 

12. Kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams (jeigu nustatyti)

Aukštasis išsilavinimas, rašytojas-pozityvistas, Pozityvistų klubo Lietuvos „Žinijos" draugijoje steigėjas, lektorius, žurnalo jaunimui „Žvaigždutė" ilgametis redaktorius, 3 metų bendradarbiavimas su žinomu gydytoju psichoterapeutu A. Alekseičiku ir kartu išleistos 5 knygos apie dvasinę sveikatą, jos saugojimą.

13. Dalyviai:

13.1. Pasirengimas Programai (praktinės veiklos patirtis ir kompetencija(-os), kurią(-ias) turi turėti Programos dalyvis)

Kompetencija(-os)

Vidinis noras  tobulėti

Praktinės veiklos patirtis

 

13.2. Programos dalyvių tikslinės grupės

 

(Pažymėti X)

Dalykų mokytojai (nurodyti dalyką)   visi

X

Pradinio ugdymo mokytojai

X

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

X

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

X

Mokyklų bendruomenės komandos

X

Kiti (nurodyti)   ................................................................

 

 

 

 

 
 
     
 

UAB „Trys žvaigždutės"
Kalvarijų g. 134-42, LT-08209 Vilnius, tel. 8 687 75147
El.p. JeronimasL@gmail.com