2019-07-18, Ketvirtadienis
En   Ru  
Kūryba. Leidyba
Leidyklos vadovas-rašytojas
Pozityvistų klubas
Vaistažodžiai
Vaistažodžiai anglų kalba
Ledai iš Afrikos
Kaip pasikrauti gyvenimo energija
Veikianti Minčių klinika
Energetiniai negatyvumo valymo kursai
Sukurk save. Egoterapija
Atjaunėjimo energetiniai kursai
Autohipnozė
Seminarai 2019
Trečiojo amžiaus universitetai
Aleksandras Alekseičikas... Dėl savęs, tavęs, nesvetimo
Neišeik iš gyvenimo
Kaip išleisti savo knygą
Knygynėlis 2019
Plakatai
Savivaldybių vadovams
Žmogaus sauga
Visuomenės sveikatos centrams
Atsargus – tai ir saugus
Bendravimas su bibliotekomis
Pradinių klasių mokytojams
Renginiai mokyklose
Iš naujų knygų
Naujienos. Renginiai. Skelbimai
Pokemon go prizai
Įdomiausi laiškai
Lietuvai pagražinti draugijos Vilniaus skyrius
Rotary klubai
Darželių auklėtojoms, mokytojams. Seminarai
Pozityvumo energetikos dvidienis
Kontaktai
     
  Būkite visada jauni – jau veikia „Energetiniai atjaunėjimo kursai“
Savivaldybių vadovams

 

MIELI SAVIVALDYBIŲ MERAI,

esu dėkingas visiems Jums, savivaldybėms už tai, kad Rugsėjo 1-ąją pasveikinote pirmokus, įteikdami jiems mūsų knygutę „Tavo sėkmės kelias". Tikiu, kad už tai sulaukėte ir sulauksite gražių  atsiliepimų, kad tai padės populiarinti Jūsų prasmingą veiklą.

Aš esu ne tik Lietuvos „Žinijos" draugijos Pozityvistų klubo steigėjas ir lektorius, rašytojas pozityvistas, bet pagal kvietimus jau eilę metų vedu ir seminarus pozityvumo paieškos realybėje bei savyje, emocinio energingumo, tarpusavio bendravimo temomis bendruomenėse, mokyklose, Trečiojo amžiaus universitetuose ir kt. (žr. Priede).

Jei tie seminarai, susitikimai, renginiai vyktų mero, savivaldybės inciatyva, pagal galimybes dalyvaujant ir pačiam merui ar savivaldybės atstovui, tai būtų Jūsų darbų ir norų kelti žmonių savimonę, skatinti jų iniciatyvumą, pozityvų požiūrį į gyvenimą vaizdus įrodymas, žmonių vienijimas bendram tikslui. Tie renginiai galėtų vykti kultūros centruose, bendruomenių namuose, mokyklose, bibliotekose, Trečiojo amžiaus universitetuose ir kt.

Būtų labai prasminga ir naujoviška įstegti Pozityvistų klubą Jūsų mieste. Aš galėčiau padėti ne tik metodine medžiaga, bet ir pravesti pirmus seminarus, suburti lektorių grupę ir t. t. Toks Pozityvistų klubas būtų visų, ieškančių gilesnės saviraiškos, savianalizės, norinčių burtis į vienminčių kūrybišką veiklą.

Visa ta pozityvumo, gyvenimišką požiūrį formuojanti veikla būtų Jūsų populiarumo, glaudaus bendravimo tarp rajono žmonių - būsimų rinkėjų – skleidimas ir jų skatinimas.

Plačiau apie mano veiklą, susitikimus - www.tryszvaigzdutes.lt

Laukiu Jūsų laiškų, pasiūlymų el. p. JeronimasL@gmail.com, tel. 8 687 75147.

 

Jeronimas Laucius,
leidyklos „Trys žvaigždutės" direktorius,
rašytojas, lektorius

 

 

 

Naujųjų mokslo metų pradžia – didelė šventė ne tik mokiniams, tėvams, mokytojams. Tai svarbus įvykis viso rajono, miesto mastu. Daugelis merų ta proga pasveikina pirmokus, įteikia jiems Atminimo dovanėlę. Tai suteikia jiems daug džiaugsmo ir pasididžiavimo. Kartu tai sukuria šiltą atmosferą mokyklose ir šeimose, kelia savivaldybės, Mero teigiamą įvaizdį.

Netrukus kiekviename rajone jau žinosime, kiek pirmokų Rugsėjo 1-ają pirmą kartą peržengs mokyklos slenkstį. Dabar būtų pats laikas pasirūpinti Atminimo dovanėlėmis, jas paskirstyti po mokyklas, užrašyti dedikacijas. (Tai nelaikoma rinkimine agitacija, nors kiekvienas geras darbas, kilnus poelgis – yra pati veiksmingiausia „agitacija").

Mūsų leidykla yra išleidusi mokytojų ir tėvų pripažintą, kaip vieną įtaigiausių tokio amžiaus vaikams knygutę „Tavo sėkmės kelias", kuri ypač tinka pirmokams, nes joje rašoma apie norą siekti žinių, būti kūrybišku, visapusiškai stipriu žmogumi. Apie knygą ir kitus mūsų pasiūlymus galite paskaityti mūsų internetinėje svetainėje skyrelyje „Rugsėjo 1-oji ",  el. p. JeronimasL@gmail.com, tel. 8 687 75147. Vienos knygutės kaina – 2 Eur (su nuolaida).

Mes turime ir daug kitų knygučių, tinkamų ta proga („Pasakų abėcėlė", „Žaidimų Valdovas", „Žaidimų karalius", „Prie tvenkinio", „Miego vežimai" ir kt.), kurių kaina tik 1 Eur (su nuolaida). Jas galima pamatyti mūsų internetinėje svetainėje.

Savivaldybių darbuotojai, būdami Vilniuje, galėtų užsukti į mūsų leidyklą (esame pačiame miesto centre), pasirinkti pavyzdžius, galėtume aptarti kitus bendravimo variantus.  Aš esu Lietuvos „Žinijos" draugijos Pozityvistų klubo steigėjas ir lektorius, rašytojas pozityvistas, vedu seminarus pozityvumo, energingumo temomis mokyklose, bendruomenėse ir kt. Tokius, savivaldybės inicijuojamus seminarus galėčiau pravesti Jūsų savivaldybėje. Jie  būtų Jūsų populiarumo, glaudaus bendravimo tarp rajono žmonių – būsimų rinkėjų – skleidimas.

APIE POZITYVUMO SEMINARUS SKAITYKITE SKYRELYJE „SEMINARAI-DISKUSIJOS“.

Linkėdamas Jums visokeriopos sėkmės, naujų kadencijų (aš pats leidyklos niekam neužleidžiu jau 30 metų) ir pozityvaus bendravimo –


Jeronimas Laucius,
leidyklos „Trys žvaigždutės" direktorius,
rašytojas, lektorius

 

 

vilkaviskio_20171120_115230.jpgkaisiadorys_img_4117.jpg
Taip vyksta mano rengiami seminarai. Laukiu Jūsų kvietimų 
 
     
 

UAB „Trys žvaigždutės"
Kalvarijų g. 134-42, LT-08209 Vilnius, tel. 8 687 75147
El.p. JeronimasL@gmail.com