2017-06-25, Sekmadienis
En   Ru  
Apie mus
Leidyklos vadovas-rašytojas
Pozityvistų klubas
Minčių klinika
Egoterapija
Homoterapija
Sveikatos pokalbiai su liga
Seminarai-diskusijos
Trečiojo amžiaus universitetai
Aleksandras Alekseičikas... Dėl savęs, tavęs, nesvetimo
Jei Tau pasaulis šaltas – sušildyk jį
Neišeik iš gyvenimo
Leidybinės paslaugos
Lietuvos hidroelektrinės
Rašyk knygą
Tavo sėkmės Knygynėlis
Plakatai
Žmogaus sauga
Visuomenės sveikatos centrams
Atsargus – tai ir saugus
Abėcėlės šventė
Pradinių klasių mokytojams
Naujienos mokykloms
Iš naujų knygų
Naujienos. Renginiai. Skelbimai
Pokemon go prizai
Įdomiausi laiškai
Rašyk laišką
Lietuvai pagražinti draugijos Vilniaus skyrius
„Lietuvos aidui“ – 100
Mokytojams. Seminarai
Mano svajonė
Kontaktai
     
  Jei kam trūksta žemiškų turtų, galite kiek norite prisidurti iš Dangaus
Sveikatos pokalbiai su liga

PSO duomenimis 80% sveikatos priklauso nuo paties žmogaus ir tik 20% nuo gydytojų ir vaistų.

Tas 80% sveikatos stiprybės tinka ir išsaugojimui, ypač dvasinės sveikatos, ir susirgus – sveikimo procesui. Svarbu ne tik naudotis visomis gydytojų rekomendacijomis, reguliariai priimti jų paskirtus vaistus, bet ir pačiam AKTYVIAI DALYVAUTI tame sveikimo procese.

Eilę metų bendraudamas su žinomu gydytoju psichoterapeutu Aleksandru Alekseičiku ir jo gydomais pacientais rašau knygas dvasinės sveikatos temomis: „Atsisveikinu su depresija", „Neišeik iš savo gyvenimo. Išeik iš gyvenimų tų žmonių, kurie Tau blogi" ir kt.

Daug kartų įsitikinau, kad ne tik dėl dvasinių, bet ir dėl somatinių ligų žymia dalimi esame kalti mes patys, ir tuo, kad patys galime sau padėti, ką ir teigia ne tik PSO išvados, gydytojai, genetikai, bet ir mūsų gyvenimo pavyzdžiai. Sakoma, kad jei esi sveikas ir nesijauti laimingas, vadinasi, nesveikas. Vadinasi, sveikas žmogus turi skirti dėmesio ne tik savo išorei, bet ir vidiniam pasauliui, kuris iš esmės nulemia ir gyvenimo kokybę, ir sveikatą. O susirgus, norint pasveikti, tiesiog privalu būti aktyviu savo sveikatos rėmėju.

Minčių higiena, egoterapija – rūpestis savo emociniu pajėgumu, vaizdinių kuriamoji jėga ir kiti pozityviosios energijos principai yra veiksmingi sveikatos talkininkai. Naudotis jais, vadinasi, būti ne tik gydomais, bet ir gydytis savyje slypinčia kuriamąja galia. Sveikatos su liga principai yra veiksmingi pagalbininkai, keičiantys gyvenimo kokybę, stiprinantys sveikatą.

Apie tai ir kalbamės vienos valandos individualiame seminare. Kartu eisime dvasinės stiprybės, emocinės energijos, sveikatos saugojimo ir pakylėjimo keliu. Kaina tik už metodinę literatūrą.

Kalbėtis su savo nesveikata – vadinasi, bandyti laimėti bent dalį to 80% sveikatos stiprybės. Kalbėtis, atsisveikinti su savo negalia, niekada ne vėlu. Mūsų mintys – visagalės sveikatos valdovės. Naudokimės ta galia!

Kontaktai:

el. p. JeronimasL@gmail.com

tel. 8 687 75147

 

 

 

SVEIKATOS POKALBIŲ SU LIGA METODAI IR PRINCIPAI

Kartu šifruodami šiuos metodus ir principus, eisime dvasinės stiprybės, emocinės energijos, sveikatos saugojimo ir pakylėjimo keliu

1. SUSIKALBĖJIMO METODAS

2. EGOTERAPIJA – RŪPESTIS SAVIMI (NUOLATINIS PRINCIPAS)

3. PASĄMONĖS ENERGIJOS METODAS

4. MIEGO TERAPIJA

5. MINČIŲ HIGIENA

6. REZONANSO PRINCIPAS

7. SIGNALINIO KODO (H2O)

8. Į SVEIKATĄ PRINCIPAS

9. KVĖPAVIMO (ĮKVĖPIU – IŠKVĖPIU) PRINCIPAS

10. VAIZDINIŲ METODAS

11. MALDA.ĮASMENINIMO PRINCIPAS

12. PRAEITIES SVEIKUMO PRINCIPAS

13. KONVERTAVIMO PRINCIPAS

14. REVERSO PRINCIPAS

15. ENERGETINĖS ĮKROVOS (H2O...) PRINCIPAS

16. V. DIKULIO PRINCIPAS

17. SOKRATO PRINCIPAS

18. DIKTOFONO PRINCIPAS

19. RANKOS LAIDININKO PRINCIPAS

20. KAMUOLIUKO PRINCIPAS

21. NAUJO POKYČIO PRINCIPAS

22. TAŠKO  A  PRINCIPAS

23. HUMORO TERAPIJA

24. SUSITARIMO (AŠ – LIGA) PRINCIPAS

25. KŪNO KALBOS PRINCIPAS

26. DULKIŲ NUVALYMO PRINCIPAS

27. DIENOTVARKĖS ANALIZĖS PRINCIPAS

28. KŪNO – MINČIŲ PAGEIDAVIMŲ PRINCIPAS

29. PAMIRŠTŲ VAISTŲ PRINCIPAS

30. VAISTŲ PALYDĖJIMO PRINCIPAS

31. LIGA – KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI PRINCIPAS 

32. VIDINIO ŽVILGSNIO PRINCIPAS

 

 

 

 

Išleista nauja knyga
Jeronimas Laucius. MINČIŲ KLINIKA. Minčių sveikata – daugiau nei sveikata

minciu_klinika.jpg

Ištraukos iš knygos

PSICHOTERAPINĖS MINIATIŪROS
Skaityta. Girdėta. Dangaus padovanota

IŠMINČIŲ MIESTAS
Kartą į miestelį atvyko išminčius ir ištisą mėnesį skleidė savo išmintį. Visiems be galo patiko, žmonės jį gerbė ir kai jis išvyko, miestelis tarsi pasikeitė: jaunuoliai kirposi plaukus taip, kaip išminčius, pirkosi tik tokius švarkus, kokį dėvėjo jis, vaikščiojo šlubčiodami taip, kaip šlubčiojo anas.
Išminčiaus paliktieji – menedžeriai, žvaigždžių gerbėjai, žinių skelbėjai, psichiatrinės ligoninės pacientai, teisėjai – patys jautėsi išmintingi ir laimingi, kad tapo panašūs į išminčių.

BŪNA IR TAIP
– Kur eini? – paklausė žmogus sutiktojo.
– Niekur, – atsakė tas.
Žmogus nuėjo savo keliu niekaip nesuprasdamas, kaip tas eina niekur, o toks savimi patenkintas, net laimingesnis už jį patį, kuris visada žino, kur eina.

IŠGYDYTIEJI
Pasaulis gydo tik sveikus.
Daugelį išgydyti pavyksta.
Pasveikusieji pagal pasaulį, jį priima kaip sveiką.
Ligoms tai patinka.
Jos pasirenka sveikuosius kaip Archimedas vonią.

ELGESYS
Poezijos vakaras baroko salėje.
Skamba eilės ir Listas.
Palinkusi už Nežinomojo plačios nugaros, jaunoji poezijos gerbėja sprendžia kryžiažodžius.
Kryžiažodžiai raitosi iš gėdos ir depresijos.

IŠ BIOGRAFIJOS
Jis buvo labai tikintis ir norėjo būti šventiku.
Tačiau supratęs, kad tikėti žmonių priversti jėga negalima, tapo pulkininku.

SEKSAS – TAI MEILĖ SU NUOLAIDA
Pastebėję prekybininkų triukus su nuolaidomis ir rašytojai ėmė naudotis tuo pelningu metodu. Jie ėmė viską aprašinėti su nuolaidomis: į savo kūrinius dėjo mažiau gyvenimiškų problemų, mažiau moteriškų drabužių, daugiau instinktinių siužetų. Perkamiausieji ir pelningiausieji rašytojų kūriniai tapo pažymėti ženklu „Seksas – tai meilė su nuolaida". 

DIEVDIRBIO IŠPAŽINTIS DIRBTUVĖJE
Tu mane sutvėrei.
Aš Tave padariau.
Aš Tave pardaviau.
Aš Tave pragėriau. 

ANALITIKĖ
Ligonė pasveiko taip ir nesupratusi, kas – vaistai, gydytojas ar jos pačios pastangos – lėmė pasveikimą.
Ji stengėsi vėl susirgti, kad šįkart išsiaiškintų tikrąją priežastį.

APIE BAIMĘ
– Aš bijau išeiti iš proto.
– Kodėl?
– Bijau, kad tuomet nesilaikysiu dietos ir pastorėsiu. 

KLAUSYTOJAS
Vienatvė kalbasi su Vienatve.
Mano Vienatvė su Pasaulio vienatve.
Ir abiems ne gėda, kad aš akiplėšiškai klausausi jų pokalbio. 

APIE PLEPUMĄ
Žvejys ilgai sėdi ant upės kranto ir pagaliau ištraukia menką žuvytę.
– Ar tau ne gėda skriausti tokią mažą žuvelę, – priekaištauja atsitiktinis praeivis.
– Jei ji nebūtų pravėrusi burnos, kaip tu dabar, aš jos nebūčiau sugavęs. 

APIE AZARTĄ
Romėnai, gausiomis pajėgomis apsupę sukilusius spartakiečius, pagrasino:
– Mūsų tiek daug, kai mes paleisime strėles, užtemdysime jums saulę.
Spartakas ramiai atsakė:
Tuomet mes kausimės patamsyje. 

PLAKTUKO DĖSNIS
Žmogus, paėmęs į ranką plaktuką, visur mato vinį.
Tomis vinimis kartais tampa visi to žmogaus sutiktieji. 

MES – SKIRTINGI
– Patark man, kaip užmigti be migdomųjų.
– Tai labai paprasta. Tereikia atsigulus užsimerkti ir nebeatsimerkti. 

APIE PAŽINIMĄ
Jei įsigilinęs skaitysi filosofus, tai ilgainiui suprasi, kad pasaulis lyg išprotėjęs.
Jei tai supranti pats, filosofų gali ir neskaityti. 

DVASINIS RYŠYS
Dainininkei piktdžiugiškai kažkas pasakė, kad atlydėjęs į jos koncertą draugas salėje miega.
Dainininkė, stengdamasi jo nepažadinti, ėmė dainuoti tyliau. 

APIE PAREIGĄ
– Kokia svarbiausia vyro pareiga?
Grįžti namo laimingam. 

NUSKRIAUSTIEJI
Tą pavasarį užderėjo nepaprastai gausus žibučių derlius.
Tačiau nei agronomai, nei sinoptikai, nei žinių vedėjai apie tai nieko nepranešė. 

PUSIAU LABAI TIKINTIS
Žmogus sėdo prie vairo, pamokančiu žvilgsniu žvilgtelėjo į mane, pamaldžiai persižegnojo ir išvairavo į kelią. Kelionė, su Dievo padėjimu, praėjo gerai. Nuvažiavome laiku ir geros nuotaikos.
Pasiekęs tikslą, malonės prašytojas, iškart iššokęs iš auto­mobilio, ėmė glėbesčiuotis su jo laukiančiaisiais.
Jis nei karto nepasisuko pasižiūrėti į mane, kodėl aš toks nustebęs jo nedėkingumu tam, kuris laimino mūsų kelionę. 

O JEIGU BŪTŲ ŽINOJĘ
Senovės graikai ir nežinodami, kad jie senovės graikai, kūrė antikinius šedevrus, kurie juos ir išgarsino kaip senovės graikus.
O jeigu būtų žinoję?.. 

LIKIMO GARSAI
Vaikutis sirgo vis labiau, o vakarop beveik nustojo kvėpavęs.
Tėvo pakviestas stalius išmatavo ūgį ir ėmė daryti karstuką.
Stiprūs plaktuko garsai prižadino mažylį, jis giliai įkvėpė gyvybinės energijos ir netrukus visai pasveiko.
Vėliau jis tapo garsus konstruktorius.
Matyt, tie žadinantys likimo garsai suaidėjo kaip kvietimas kurti, atrasti. 

PASIRINKIMAS
Nusivylusi gyvenimu ji nusprendė pasitraukti iš gyvenimo.
Būdama pedantiška ji norėjo, kad per laidotuves skambėtų jos pačios pasirinkta muzika.
Ji kruopščiai rinkosi tai Bachą, tai Verdį, tai Mocartą.
Galų gale pasirinko muziką – įstojo į Konservatoriją. 

PRIEDAI
– Nors ir gaunu pensiją, bet dar darbuojuos, kaip sakoma, kad prisidurčiau prie pensijos. Be to sunku būtų išgyventi.
– Ir aš nors jau įgyvendinau savo paskutinę svajonę, bet dar vis pasvajoju, nes taip pat jaučiu, kad be to liūdna ir sunku būtų gyventi. 

SUSITIKIMAS
Į kokias duris bepabelsi, nesvarbu, kokiu paros ar metų laiku, kokiu tikslu, duris visuomet pravers ir tave pasitiks Tavo ateitis. 

POZITYVIOJI ORO PROGNOZĖ
Pagal sinoptikų duomenis, Oro ir Dangaus rytoj visiems užteks!
Atverkite langus, kvėpuokite laisvai, giliai ir nemokamai.
Jei kam trūksta žemiškų turtų, galite kiek norite prisidurti iš Dangaus.

 

 

 

(SUSI)GYVENIMAS SU SKAUSMU
Atsakymas į ligonio klausimą

Kai pas Tave skausmo dar nebuvo, skausmui skausmas jau buvo.
Skausmui visada skaudėjo. Skauda dabar. Skaudės jam visada.
Šiandien ir Tau skauda. Abiem šiandien skauda.
Kai esi dviese, kai dabar esi jau su skausmu, gali su juo ir pasikalbėti. Gali su juo pasitarti.
Anksčiau to negalėjai. Anksčiau apie skausmą tegalėjai paklausti tylos. Tyla atsako tyla.
Dabar jau gali skausmo paklausti, kaip jis susigyvena su savo skausmu?
Kalbėtis, tikėtis supratimo, laukti atsakymo tegali tik iš to, su kuo esi kartu.
Klausk. Kodėl jis tave aplankė? Su kokia žinia jis pas tave atėjo? Gal ji Tau svarbi, būtina?
Gal ji gelbsti Tave nuo didelės nelaimės, sunkios ligos?
Skausmas tegali kalbėti skausmu. Tie jo tik sielai tegirdimi žodžiai Tau gali būti svarbesni už patį skausmą.
Gal beskubėdamas taip užpildai Tavo gyvenimui skirtą laiką, kad ir pamiršai, kam, dėl ko gyveni? Paskendęs rūpesčiuose, pamiršai, kad turi kūną ir sielą.
Skausmas Tave surišo, vėl susiejo su gyvenimu. Tave taip sugrąžino į gyvenimą.
Mes visi, kurie gyvename, gyvename su skausmu. Kol yra skriauda, vargas, pavydas, kerštas, išdavystė, kiekvienas gyvenantis gyvenimą žmogus gyvena su skausmu.
Kiekvieno gyvenančio gyvenimą žmogaus skausmas yra skirtingas. Ir jo kalba yra suprantama tik tam žmogui.
Kalbėkis.
Sulauk sau skirto atsakymo.
Išlydėk skausmą.
Gyvenk gyvenimu. Gyvenk gyvenimą.
Būk laimingas, kad žinai, jog gyveni.

 

 

 
 
     
 

UAB „Trys žvaigždutės"
Kalvarijų g. 134-42, LT-08209 Vilnius, tel. 8 5 276 2408
El.p. JeronimasL@gmail.com