2017-06-25, Sekmadienis
En   Ru  
Apie mus
Leidyklos vadovas-rašytojas
Pozityvistų klubas
Minčių klinika
Egoterapija
Homoterapija
Sveikatos pokalbiai su liga
Seminarai-diskusijos
Trečiojo amžiaus universitetai
Aleksandras Alekseičikas... Dėl savęs, tavęs, nesvetimo
Jei Tau pasaulis šaltas – sušildyk jį
Neišeik iš gyvenimo
Leidybinės paslaugos
Lietuvos hidroelektrinės
Rašyk knygą
Tavo sėkmės Knygynėlis
Plakatai
Žmogaus sauga
Visuomenės sveikatos centrams
Atsargus – tai ir saugus
Abėcėlės šventė
Pradinių klasių mokytojams
Naujienos mokykloms
Iš naujų knygų
Naujienos. Renginiai. Skelbimai
Pokemon go prizai
Įdomiausi laiškai
Rašyk laišką
Lietuvai pagražinti draugijos Vilniaus skyrius
„Lietuvos aidui“ – 100
Mokytojams. Seminarai
Mano svajonė
Kontaktai
     
  Jei kam trūksta žemiškų turtų, galite kiek norite prisidurti iš Dangaus
„Lietuvos aidui“ – 100

Dėl  prof. Ona Voverienė knygos „Lietuvos aidas" - Tautos mokykla. „Lietuvos aidui" – 100 metų" išleidimo ir paramos

Leidykla „Trys žvaigždutės" rengia spaudai prof. Onos Voverienės knygą „Lietuvos aidas" – Tautos mokykla. „Lietuvos aidui" – 100 metų". Knyga skirta Valstybės laikraščio „Lietuvos aidas" pirmojo numerio išleidimo 100 metų jubiliejaus proga, kurį švęsime 2017 metų rugsėjo 6 d.

„Lietuvos aidas" buvo įkurtas dr. Jono Basanavičiaus, Antano Smetonos, Lietuvos Tarybos iniciatyva. Jame aktyviai reiškėsi įžymūs Lietuvos intelektualai M. Biržiška, Juozas Tumas-Vaižgantas, A. Stulginskis ir kiti.

„Lietuvos aido" vardas neatsėjamas nuo mūsų didvyriškos ir tragiškos praeities, jis vienijo tautą dvasinės stiprybės, patriotizmo dvasia, jis ir šiandien išlieka nuoseklus savo tautiškumu, gaivina tautinę savimonę.

Knygos rankraštis jau yra leidykloje, vyksta redagavimo, maketavimo, knygos parengimo spaudai darbai. Knygą numatome išleisti iki š. m. birželio mėnesio, kad ji spėtų pasklisti iki garbingo jubiliejaus.

Šis svarbiausias istorinis leidinys bus leidžiamas prof. Onos Voverienės ir rėmėjų lėšomis. Knygos minimali kaina 10 Eur. Prašome Jus paremti šios svarbios ir reikšmingos Lietuvai knygos leidybą ir pervesti paramą į UAB (leidyklos) „Trys žvaigždutės" sąskaitą (LT28 7044 0600 0104 8455, AB SEB bankas, banko kodas 70440). Galite nurodyti norimą gauti knygos egzempliorių kiekį.

Knygos rėmėjų pavardės bus paskelbtos knygoje. Jūsų vardas aidės visuose knygos pristatymo šventiniuose renginiuose, apie kuriuos Jus informuosime ir kviesime dalyvauti.

 

Linkėdamas visokeriopos sėkmės –

Leidėjas, UAB „Trys žvaigždutės" direktorius
Jaronimas Laucius

 

 

KNYGOS TURINYS


PRATARMĖ. Pasitinkant „Lietuvos aido" 100-ąsias leidybos metines

PIRMASIS „LIETUVOS AIDO" ISTORIJOS TARPSNIS (1917–1919 metai)
Lietuvos aidas" skelbia apie atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę ir skatina kurti teisingą Lietuvą
Dr. Jonas Basanavičius – tautos atgimimo patriarchas. Jo vaidmuo atkuriant Lietuvos nepriklausomą valstybę r pirmąjį jos oficiozą „Lietuvos aidą"
Antanas Smetona – „Lietuvos aido" dvasios formuotojas
Petras Klimas – pirmasis „Lietuvos aido" redaktorius ir laikraščio ugdytojas

ANTRASIS „LIETUVOS AIDO" ISTORIJOS TARPSNIS (1928–1940)
Valentinas Gustainis – žurnalistas, paskelbęs spaudą moraline tautos ugdytoja
Vytautas Alantas: tautinė ideologija – tautos skydas ir būtinoji gintis

TREČIASIS „LIETUVOS AIDO" ISTORIJOS TARPSNIS (1990–IKI ŠIOL)
Sąjūdžio revoliucija ir antrosios Lietuvos Respublikos kūrimas
„Lietuvos aidas" – atgimusi tautos mokykla
Antanas Ališauskas: Mus jungė besitęsiantis Laisvės stebuklas
Vilius Bražėnas – politologas tarptautininkas, publicistas, antikomunistas ir antiglobalistas
Giedrė Gorienė: Misija – „Lietuvos aidas"
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė – istorikė – kovotojų už Lietuvos laisvę atminties gaivintoja
Roma Grinbergienė-Griniūtė (Šapokaitė) – „Lietuvos aido" redaktorė, stovėjusi tautos sargyboje
Juozas Elekšis – istorikas, publicistas, poetas, Lietuviškų dainų kūrėjas
Algirdas Endriukaitis: teisingumo atkūrimo pradžia – įvardintas nusikaltėlis
Česlovas Iškauskas – žurnalistas, visada balansuojantis ant aktualijų smaigalio
Linas Jonušas – Lietuvos-Rusijos santykių metraštininkas
Alfonsas Kairys: Lietuvos tautinės mažumos – tai mūsų turtas
Imantas Kalėjas – įkvepiančio patriotizmo eilučių autorius
Prof. Vytautas Kubilius tamsoje skatinęs nepasiklysti
Prof. Vytautas Landsbergis – politikas, atvedęs Lietuvą į pažadėtąją žemę
Vilius Litvinavičius – žurnalistas, kuriam rūpėjo Tautos dora
Airida Papaurėlytė: piliečių ir spaudos laisvė ir pareigos
Jonas Adolfas Patriubavičius – žurnalistas, beldęsis į liaudies sąžinę
Lina Pečeliūnienė: išaugo ir sparnai sutvirtėjo „Lietuvos aide"
Algirdas Pilvelis – šešiolika metų sunkaus, bet prasmingo gyvenimo
Rasa Pilvelyte: „Lietuvos aidas" turi išlikti ilgam
Antanas Rimantas Šakalys – uždegantis žiburius tamsoje
Vladas Terleckas – mąstytojas, prabilęs tautos sąžinės balsu
Vytautas Urbonas – Lietuvos žurnalistikos istorikas ir teoretikas, vadovėlio „Lietuvos žurnalistikos istorija" autorius
Andrius Vaišnys – komunikacijos ir informacijos mokslų profesorius
Vytautas Žeimantas: Ona Voverienė – mokslininkė, nešanti šviesos spindulį
Algimantas Zolubas – inžinierius, aštrios plunksnos didmeistris    
Jeronimas Laucius: Vytautas Žeimantas buvo tarsi „Lietuvos aido" siela
Kęstutis Žičkus – žurnalistas, vedęs tautą į mūšį prieš forokratiją

ŽINIASKLAIDA DABARTINĖJE LIETUVOJE: TAUTĄ IR VALSTYBĘ KURIANČIOJI AR JĄ ARDANČIOJI JĖGA?

 

 
 
     
 

UAB „Trys žvaigždutės"
Kalvarijų g. 134-42, LT-08209 Vilnius, tel. 8 5 276 2408
El.p. JeronimasL@gmail.com