2018-04-24, Antradienis
En   Ru  
Apie mus
Leidyklos vadovas-rašytojas
Pozityvistų klubas
Internetinis pozityvistų klubas
Minčių klinika
Egoterapija
Egoterapinė meditacija
Sveikatos pokalbiai su liga
Pozityvūs sveikatos receptai
Seminarai-diskusijos
Trečiojo amžiaus universitetai
Aleksandras Alekseičikas... Dėl savęs, tavęs, nesvetimo
Jei Tau pasaulis šaltas – sušildyk jį
Neišeik iš gyvenimo
Leidybinės paslaugos
Rašyk knygą
Tavo sėkmės Knygynėlis
Plakatai
Žmogaus sauga
Visuomenės sveikatos centrams
Atsargus – tai ir saugus
Bendravimas su bibliotekomis
Abėcėlės šventė
Pradinių klasių mokytojams
Renginiai mokyklose
Iš naujų knygų
Naujienos. Renginiai. Skelbimai
Pokemon go prizai
Įdomiausi laiškai
Lietuvai pagražinti draugijos Vilniaus skyrius
Mokytojams. Seminarai
Mano svajonė
Kontaktai
     
  NEBŪK TUO, KUO ESI. BŪK TUO, KUO TAVE SUTVĖRĖ KŪRĖJAS
Internetinis pozityvistų klubas

KAIP (NE)TAPTI BAIDYKLE

Psichologai tvirtina, kad žmogaus galvoje per dieną pralekia apie 40 000 minčių, mintelių.
Vienos jų būna su įkvėpimą žadinančia saulėta energija, kviečia mąstyti, kurti gyvenimo grožį. Kitos - kelia baimę, kursto pyktį, niekina žmogiškąją prigimtį, visą savo esybę.
Žmogus, nors trumpam paleidęs minčių vairą, gali iškristi už gyvenimo borto, už savęs pažinimo ribų, likti nelaimingas, baisus sau ir kitiems.
Būti savo minčių valdovu – vadinasi, valdyti tą minčių srautą, skrieti kartu su saulėta minčių banga, pajusti visą Gyvenimo pilnatvės svaigumą, Gyvenimo meilę, gauti visas dosniosios Lemties dovanas.
Rinkis.
Tu turi viską, ką turi patys laimingiausieji!

 

 

PASITIK SAVYJE BURTININKĄ

Jei aš būčiau burtininkas, tai tikrai žinočiau tokius burtažodžius, kurie Jums suteiktų stebuklingą galią, padarytų Jus pačiais turtingiausiais, pačiais laimingiausiais, pačiais mylimiausiais.
Jei Jūs būtumėte burtininkais, tai visa tai išgirstumėte ir paprasčiausiuose žodžiuose, miško ošime, upelio čiurlenime, net tyloje.
Jei niekas iš mūsų nebūtų burtininkais, tai vis tiek kasryt mus pasitiktų ir apsuptų savo globa pats didžiausias burtininkas, kurio vardas – Gyvenimas.
Jis visiems dalina savo dovanas – aušras, regėjimus, aistras.
Pasitik.
Priimk.
Ir būk pats turtingiausias, pats laimingiausias, pats mylimiausias.

Jei Tau pavyks kada nors sustoti Buities stotelėje ir tuomet nurimęs pabandysi pažvelgti iki pat Gyvenimo horizonto, tai galime kartu pratęsti tų svetingų minčių kelią mano autorinėse knygose („Tu vienintelis gali“, „Tu vienintelis turi“, „Ateitis – tai mintis“ ir t. t.), galime susitikti seminaruose, susitikę galime pasikalbėti paprastais, bet įgaunančiais burtų galią žodžiais. IKI!


 

 

 

INTERNETINIS POZITYVISTŲ KLUBAS – TAI NAUJŲ GALIMYBIŲ PAIEŠKA, ENERGIJA, SVEIKATA

Liūdesys, nepatenkinimas savimi, nusivylimas – tai gyvenimo pančiai, kurie suvaržo žmogaus dvasines ir fizines jėgas, ne tik neleidžia jam pajusti gyvenimo džiaugsmą, bet ir trukdo realizuoti savo galimybes. Vienus tai nuveda į depresiją, alkoholizmą, narkomaniją, net ligi suicido, kiti – nesugebėję prisitaikyti prie esamų sąlygų, priversti likti bedarbiais ar emigruoti.

Aš – rašytojas, lektorius Jeronimas Laucius vedu seminarus, individualius užsiėmimus pozityvumo temomis, esu įkūręs Lietuvos „Žinijos" draugijoje Pozityvistų klubą, kuris sėkmingai tai propaguoja keletą metų. Klube mes dalinamės gyvenimišką patirtimi, ieškome pozityvumo šaltinių realybėje ir savyje.

Siekdamas gyvybišką pozityvumo energiją dalintis su visais norinčiais, su visais siekiančiais gyvenimo pilnatvės, kviečiu burtis į INTERNETINĮ POZITYVISTŲ KLUBĄ (IPK). Klubo nariais gali tapti kiekvienas, kuris atsiųs (pateiks) savo el. pašto adresą. Tuo adresu aš kiekvieną savaitę visiems išsiųsiu pozityvumą, nuotaiką keliančią žinutę – novelę, novelytę, gyvenimiško įvykio aprašymą, pozityviai nuteikiančias mintis ir t. t. Tie pozityvumo pasiuntinėliai gali tapti impulsu kitaip pažvelgti į gyvenimą, naujai pamatyti save, atrasti naujų galimybių.

Klubo nariai gali atsiųsti ir savo pozityvių minčių bei idėjų. Visą tai rasite mūsų internetinėje svetainėje www.tryszvaigzdutes.lt, skyrelyje Internetinis pozityvistų klubas. Šis skyrelis bus papildomas nuolat, vadinasi, juo galėsite naudotis tarsi kokiu pozityvumo šaltinėliu.

Būkime sveiki, stiprūs, laimingi. Bent jau pabandykime. Juk, kaip sakoma, kas bando, gali ir suklysti, kas nebando - klysta visuomet.

Belskis (siųsk savo el. p.) ir IPK durys bus atidarytos.

Klubo narystė nemokama.

Plačiau apie mūsų veiklą, kuri vien tik pozityvi www.tryszvaigzdutes.lt, tel. 8 687 75147.

Pagarbiai ir pozityviai,
rašytojas pozityvistas, lektorius, Lietuvos „Žinijos" Pozityvistų klubo steigėjas
Jeronimas Laucius

 

 

KAIP KALĖDINIS STEBUKLAS

Tą kartą įprastomis gatvelėmis aš grįžau į namus. Miestą ir šalia manęs skubančius žmones jau gaubė vakaro prieblanda.
Ėjau apie kažką galvodamas, nesidairydamas į nieką. Viskas buvo žinoma, kasdieniška, saviškai prisijaukinta. Mintys klaidžiojo kur panorėjusios, neužduodamos jokių klausimų, neieškodamos atsakymų.
Vakaras. Poilsis.
Netikėtai mano žvilgsnis užkliuvo už prie šiukšlių konteinerių stovinčio žmogaus. Užkliuvo ir sustojo. Iš pradžių nesupratau kodėl. Juk tai, deja, įprastas reginys, kurio daugelis, beje, kaip ir aš pats, stengiamės nepastebėti. Stengiamės nepastebėti, kad tas vaizdas neįsibrautų į pasąmonę ir, ginkdie, ten apsigyvenęs, jos klaidžiais keliais nenuvestų mūsų pačių iki tokios žmogaus dalios.
Tačiau šis „verslininkas" nebuvo panašus į tuos, kurie, rausdamiesi konteineriuose, ieško plastmasinių butelių, stiklinės taros ar kitų iš mūsų gyvenimų jau išmestų, bet jiems dar tinkamų daiktų. Žmogaus veidas buvo susimąstęs, bet giedras, o rankose jis laikė tikrai taros priėmimo punktams netinkamą daiktą. Tai buvo maža žaislinė mašinėlė – gerokai aplankstytas raudonas lenktyninis „Ferrari". Vartydamas žaislą ir iš visų pusių apžiūrinėdamas jis svarstė, ar būtų įmanoma jį sutaisyti taip, kad tiktų Kalėdinei dovanai. Artėjo Kalėdos...
Artėja Kalėdos. O tas žmogus vis lieka ir lieka mano mintyse. Jis vis taiso ir taiso savo lenktyninį „Ferrari", kurį ruošiasi padovanoti savo anūkui. Gal ta dovana padės laimėti gyvenimo lenktynes, bent jau nelikti tarp paskutiniųjų, kurie negauna jokių gyvenimo prizų, jokių dovanėlių.
Kai po savaitės aš nunešiau ir padėjau prie to šiukšlių konteinerio surastą namuose panašią mašinėlę, kitą dieną jos jau neberadau. Neberadau ten palikęs ir Lego kaladėlių, ir dar pakankamai gražios, nors nuo laiko jau pražilusios lėlės.
Kai nei namuose, nei garaže nebeliko jokių žaislų, sėdau rašyti šio apsakymo, kad visiems apsakyčiau, jog pats didžiausias stebuklas - padaryti kitiems nors mažą stebuklą, padovanoti kitiems, o ypač mažiesiems, kad ir nedidelį, bet tikrą džiaugsmą.
Argi mes visi nerastume namuose, soduose, garažuose nereikalingų žaislų, gal ir drabužėlių, kuriuos gražiai priglaudę prie visur esančių, kasdien mums būtinų konteinerių, kažkam padarytume netikėtą Kalėdinį stebuklą.
Kalėdinis stebuklas ir yra ypatingas tuo, kad jis pirmiausia įvyksta tam, kuris jį stengiasi padaryti.
Su artėjančiom Kalėdom!

Visad Jūsų –
rašytojas Jeronimas Laucius

P. S. Šis aprašytas nuotykis įvyko Vilniuje, Kalvarijų gatvėje, šalia „Šatrijos" vaikų ir jaunimo klubo esančių konteinerių.

 

 

LAIKAS

Jiedu ilgai kalbėjosi apie vienatvę.
Kiekvienas apie savo.
Ir abu nepastebėjo, kada vienatvė juos paliko.
Tuomet, išnykus vienatvės sienai, jie ir pamatė vienas kitą.
Buvo dar ne vėlu.


LEMTIS

Susitiko du nepažįstami žmonės.
Ir jiedu susitarė susitikti dar kartą.
Po to ilgai ilgai kartu prisimindavo tą susitikimą.

 

 

 

 

 
 
     
 

UAB „Trys žvaigždutės"
Kalvarijų g. 134-42, LT-08209 Vilnius, tel. 8 687 75147
El.p. JeronimasL@gmail.com